Joukkoliikenteen lisääminen on hyödyllistä monella tapaa. Se muun muassa vähentää liikenteeseen liittyviä päästöjä, mahdollistaa erilaisten ihmisten liikkumista kaupungissa ja vähentää ruuhkia. Mitä enemmän vuoroja, reittejä ja joukkoliikenteen käyttäjiä, sen parempi meille kaikille.

Rovaniemellä joukkoliikenne on ollut valitettavasti usein sivuosassa liikennesuunnitelmia. Se näkyy muun muassa siinä, että joukkoliikenteen keskeisiä vaihtopaikkoja ei ole suunniteltu kadunylitysten osalta riittävän turvallisiksi tai toimiviksi. Esimerkiksi moni joutuu ylittämään Hallituskadun juosten keskeltä tietä, jotta ehtisi vaihtoyhteyteensä toisella puolella katua. Suunnittelemattomuus aiheuttaa vaaratilanteita. Vastaavia ongelmia on muun muassa Lyseonpuiston lukion kohdalla ja myös ydinkeskustan ulkopuolella.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää turvallisten kadunylitysjärjestelyjen kehittämistä ja lisäämistä joukkoliikenteen vaihtopaikoilla. Erityisesti ratkaisuja tulee selvittää koskien Hallituskadun ylitystä poliisiaseman kohdalla ja Ruokasenkadun ylitystä Lyseonpuiston lukion kohdalla, mutta selvityksen yhteydessä tulee kartoittaa myös muut vaaratilanteita aiheuttavat paikat ja aikataulutukset. Turvallinen kadunylitys voi tarkoittaa esimerkiksi uusia suojateitä, korotettuja suojateitä tai muita järjestelyjä.