Laadukas varhaiskasvatus kaventaa lasten välisiä eroja oppimisessa ja ehkäisee syrjäytymistä. Jokaisella lapsella tulee olla tähän oikeus riippumatta vanhempien tilanteesta. Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, jotka syystä tai toisesta ovat haavoittuvassa asemassa.

Pitkittyneet turvapaikan hakuprosessit voivat kestää vuosia. Tällä hetkellä Rovaniemellä olevat turvapaikanhakijalapset eivät pääse varhaiskasvatukseen mikä ei ole lapsen, suomalaisen yhteiskunnan eikä Rovaniemen kaupungin koulujen etu. Näiden lasten elämässä on jo useita riskitekijöitä. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten on erityisen tärkeää päästä varhaiskasvatukseen heidän sosiaalisen kehityksen ja oppimisen kannalta. Pääsy varhaiskasvatukseen tukee myös lasten ja heidän perheidensä mielenterveyttä.

Paperittomuuden ei pidä olla peruste jättää lasta varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Turvapaikanhakijalapsilla sekä paperittomilla on jo nyt oikeus osallistua perusopetukseen, joten ei ole mitään syytä jättää näitä lapsia varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.

Varhaiskasvatuksen laadun vahvistaminen ja osallistumisasteen nostaminen on tasa-arvon kannalta tärkeää. Mitä varhaisemmin lapsi oppii suomen kielen, sitä nopeammin hän pääsee osaksi yhteisöämme.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemi järjestää turvapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille muillekin lapsille.