Lapin hyvinvointialueella alueellista valmistelua on tehty jo hyvän aikaa johtamisen ja ohjauksen kehittämisen, toimintatapojen ja -prosessien uudistamisen sekä digitaalisten välineiden yhtenäistämisen avulla.  Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) on ollut yksi aktiivisista toimijoista. Aluevaaleihin on nyt nostettava ehdokkaita, joille alueen palvelurakenteen erityispiirteet ovat tuttuja ja jotka pystyvät asettumaan sekä tavallisen että monipalveluiden käyttäjän asemaan.

Hyvinvointialueen kehittämisessä on tärkeää saada oikea-aikaiset ja sujuvat hyvinvointipalvelut kohtaamaan tarpeet, joita pitkät etäisyydet, ikääntyvä väestö ja suuret kausittaiset käyttäjämäärän vaihtelut aiheuttavat. Lapissa tarvitaan uusia palveluratkaisuja tavoittamaan harvaan asutut alueet. Ratkaisuissa täytyy huomioida sekä paikan päällä, että etänä tarjottavat palvelut kokonaisuutena. Kaikille käyttäjäryhmille ei voi tarjota vain palveluita etänä, vaikka monet niistä hyötyvätkin.

 Lapin hyvinvointialueella on erityisen tärkeää taata ammattitaitoisen sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan riittävyys. Lääkäri-, hoiva-alan ja mielenterveysammattilaisten pulaan on löydettävä ratkaisuja parantamalla työoloja ja -hyvinvointia sekä lisäämällä alueen ja työpaikkojen houkuttelevuutta. Ainoastaan riittävä määrä ammattilaisia pystyy varmistamaan hoitoon pääsyn.

Mielenterveyspalveluiden saavutettavuuden sekä matalan kynnyksen palveluiden parantaminen on erityisen kriittistä. Nuorten saaminen avun piiriin sekä kaikenlaisen syrjäytymisen ehkäiseminen turvaa nuorten mahdollisuuksia työllistymiseen sekä koulutuksen piiriin löytämiseen. Melkein vuoden kestävät jonot psykoterapiaan eivät saa olla mahdollisia.

Kannanotto on hyväksytty Rovaniemen Vihreiden syyskokouksessa 23.11.2021