Rovaniemen keskustaan rakennetaan koko ajan runsaasti omistusasumiseen pohjaavia kerrostaloja. Niiden hinta on pienituloisille asukkaille liian kova ja tästä johtuen on riskinä, että kaupungin asuinalueet erilaistuvat tulotason mukaan. Tämä puolestaan johtaa useisiin negatiivisiin seikkoihin, joista voi mainita ainakin lasten ja nuorten sosiaalisiin suhteisiin ja koulumenestykseen liittyvän segregaation, joka kumuloituu tutkimusten mukaan myös heidän myöhempään elämäänsä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki osoittaa keskustan alueen tontinluovutusten yhteydessä riittävän määrän luovutettavia tontteja sosiaaliseen asuntotuotantoon. Riittävän määrän minimirajana voidaan pitää 10 %:a asuntokannasta.

Miikka Keränen            Jorma Kuistio            Anna Suomalainen