Hyvä puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut sekä muut läsnäolijat

On helppo yhtyä pykälässä 5.8. olevaan näkemykseen, että vuoden 2013 tilinpäätöstä koskevissa ”Tuloskorteissa ilmaisut toiminnallisista tavoitteista on kuvattu epätarkasti, moniselitteisesti ja vaikeasti mitattavalla tavalla”. Nostin noista esille aika monta tuolla tilinpäätöstä ja toimintakertomusta käsiteltäessä, niin etten palaa enää niihin. Peräänkuuluttaisin kuitenkin selkeämpää esitystä, täsmällisempää tietoa ja selkeämpiä vastauksia.

Muihin yksittäisiin asioihin puuttumatta, nostan esille koulupalveluita koskevan maininnan sen tavoitteen toteutumisesta, jossa kerrotaan, miten kouluverkkoa on kehitetty yhtenäisen perusopetuksen suuntaan myös Saaren alueella. En ole tätä nykyä enää asioiden käsittelyn ytimessä, mutta jäin hämmästelemään, mitä Saaren alueella on tavoitteen saavuttamiseksi tehty?

Isona asiana ja pohdinnan ansaitsevana asiana tarkastuslautakunta nostaa esille ei vain valtuutettu Torvelan esille nostaman investointisuunnittelun, jota jollain tasolla on tehtykin, mutta myös investointien priorisoinnin. Sen tekemisellä kerrottaisiin listalla oleville yksiköille heitä koskevan investointisuunnitelman osalta todennäköisyys investoinnin toteutumiselle. Ne, jotka olisivat listalla ensimmäisinä, voisivat aloittaa pitkällekin menevän suunnittelun siitä, miten investointi ja sen toteuttaminen tulevat vaikuttamaan yksikön toimintaan. Ne, jotka olisivat listalla alemmilla sijoilla, voisivat varautua siihen, että asioiden rullatessa ennakoidusti, tietyllä aikavälillä alkaa tapahtua. Ja yllättävät, nopeaa reagointia vaativat investointikohteet eivät pääsisi aiheuttamaan ylenmääräistä epävarmuutta ja sotkisi koko pakettia. Meillä ei ole asiaan mitään selkeää kantaa, mutta toivomme, että tätä makusteltaisiin ihan rauhassa punniten sen mahdollisuuksia, etuja ja haittoja.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy tili- ja vastuuvapauden myöntämisen vastuuvapaus myönnetään kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2013 – 31.12.2013.ja Tarkastuslautakunnan Arviointikertomukseen liittyvät esitykset kaikilta kohdiltaan.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio