Rovaniemen Vihreät ry.                             PÖYTÄKIRJA

 

KEVÄTKOKOUS

Aika:              24.4.2015 klo 18

Paikka:           Yhdistyksen toimisto, Valtakatu 19

Läsnä:            Marjaana Vuontisjärvi, Jorma Kuistio, Juhani Petäjä, Miikka Keränen, Anu Roiha, Sari Hänninen

 

1 § Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Miikka Keränen avasi kokouksen klo 16.10.

2 § Kokouksen järjestäytyminen: valitaan puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Marjaana Vuontisjärvi, sihteeriksi Sari Hänninen sekä pöytäkirjantarkastajiksi Jorma Kuistio ja Anu Roiha.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

4 § Esityslistan hyväksyminen

Todettiin.

5 § Valitaan RoiVin äänivaltaiset (enintään 3 kpl) edustajat Lapin Vihreiden kevätkokoukseen ja puoluekokoukseen (enintään 2kpl)

LaVin kevätkokoukseen valittiin Marjaana Vuontisjärvi ja Ville Ritola.

Puoluekokoukseen valittiin Miikka Keränen ja Sari Hänninen, varalle Marjaana Vuontisjärvi, Jorma Kuistio ja Ville Ritola.

6 § Hallituksen täydentäminen ja puheenjohtajan valinta

Rovaniemen Vihreiden puheenjohtajaksi valittiin Miikka Keränen. Hallitukseen valittiin Tarja Suopajärvi (toimii taloudenhoitajana) ja Tenka Issakainen. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran ke 20.5. klo 17 toimistolla.

7 § Vuoden 2014 toimintakertomuksen esittely

Sari luki Satun kirjoittaman toimintakertomuksen. Siihen tehtiin pieniä tarkennuksia ja muutoksia.

8§ Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

9§ Vuoden 2014 tilinpäätöksen esittely

Sari esitteli yhdistyksen kirjanpidon, tuloslaskelman ja taseen.

10§ Vuoden 2014 tilipäätöksen hyväksyminen

Hyväksyttiin.

11 § Toiminnantarkastajan lausunto

Marjaana luki lausunnon ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

12 § Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.50.