Matkailupuhe

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

vihreä valtuustoryhmä kiittää matkailustrategiaa työstänyttä työryhmää ja elinkeinojaostoa. Samalla kuitenkin muistutamme, että tätä tärkeää asiakirjaa ei ole valmisteltu laajapohjaisesti, sillä pienempien puolueiden edustajilla ei ole paikkoja elinkeinojaostossa.

Strategiassa on hyvää se, että tavoitteita on matkailijoiden viipymän suhteen tarkistettu realistisimmiksi; talouden epävarmuus on hyvä huomioida.

 

–          Miten matkailumarkkinoinnin vaikuttavuutta mitataan? Pelkästäänkö yöpymisvuorokausien perusteellako? Se on aika pintapuolinen tapa ja jättää paljon näkökulmia huomioimatta. millaisia ovat monimediaaliset mittarit? Mielestämme esim. Rovaniemen esiintyminen – sekä laadullinen että määrällinen – kansainvälisissä matkailulehdissä ja internetissä voisi olla yksi hyvä tapa arvioida Rovaniemen houkuttelevuutta ja voisi antaa arvokkaita suuntaviivoja tuleville painotuksille

–          Matkailussa ei pidä satsata vain seiniin rakentamalla aina uusia hotelleja- matkailu on paljon muutakin – kohteen ensisijainen houkuttelevuus ei synny hotelleista vaan esimerkiksi kulttuurikohteista, luonnosta, tapahtumista, aktiviteeteista ja kohteen yleisestä kiinnostavuudesta.

–          Herää kysymys, että kuinka suuri tarve monille suurille hotellihankkeille Rovaniemellä  itse asiassa on kun joulukuunkin käyttöaste on 75% eikä 100%?  Kun matkailupäällikkö sanoi, että joudutaan myymään ei-oota, niin millaisia majoituspalveluja hän tarkoittaa? Ehkä vain suurimpia hotelleja? Mitä ja millaista majoitusta on se 25% joka on joulukuussa vapaana?

–          Olisi hyvä, jos tilastointia saataisiin myös ei-virallisista yöpymispaikoista. Nykyisin maailmalla on suosiossa nk couch-surfing eli kotimajoitus aamupalalla vastavuoroisuus periaatteella tällaisia yöpymisiä ei näy missään tilastoissa…Entäpä rajattomat mahdollisuudet jo olemassa olevien mökkien hyödyntämiseen, niiden markkinointi ja myynti voisi olla koordinoitua (esim. Savonlinnan oopperajuhlat); mielestämme siis upeaa Rovaniemen maaseutua tulisi hyödyntää ja markkinoida paljon enemmän

–          Usein kuulee Rovaniemeä vertailtavan tunturi ja hiihtokeskuksiin; vaikka Ounasvaara onkin legendaarinen hiihtokisojen historian osalta ja kaupunkimme helmi, ei se ole tunturi eikä Rovaniemi ole hiihtokeskus eikä sitä siis voida samoista lähtökohdista kehittää. Tai jos näin tehdään, muut tärkeät asiat on muistettava.

–          Ounasvaaran osalta strategiassa on toimenpiteinä monia kauan kaivattuja asioita kuten opastukset kaupungista ja joukkoliikenteen kehittäminen; Seinien rakentamiseen Ounasvaaran kauniita ja hiljaisia metsiä ei sen sijaan pidä uhrata. Viheralueista huolehtiminen ja vaaliminen on ensiarvoisen tärkeää, tarvitaan viherjatkumoita, latukahviloita ja siirtymisreittejä esim latuja keskustasta laduille ja metsiin; tässäpä esimerkki hyvästä asiasta jota voidaan matkia tunturikeskuksista.

–          Matkailevat ja lomailevat lapsiperheet valitsevat kohteensa tietysti lasten ehdoilla. Vihreät haluaisimme painottaa matkailun kehittämisessä lasten huomioimista entistä vahvemmin: ilmaisia palveluja ja toimintoja lapsille, talvisin esim. liukumäet ja luistinradat (nyt maksullisia vanhalla torilla) ja leikkipaikkoja lisää eri puolille kaupunkia;

–          Mielestämme tärkeää on luonnon hyödyntäminen kestävällä tavalla ja muidenkin ajankohtien kuin jouluun ja talveen panostaminen voimakkaammin. Mikäli Rovaniemi hakee kaupunkipuistostatusta ja sen saa, tulee se auttamaan meitä nimenomaan kevät kesä ja syysmatkailun markkinoinnissa. Rovaniemen kaupungin on tukitoimissaan otettava huomioon myös pienet yritykset, ei vain isoja suurhankkeita. Kun pienet ja keskisuuret matkailuyritykset erikoistuvat, verkostoituvat keskenään ja keskittyvät määrän sijasta laatuun, ovat ne matkailumme kestävä pohja.