Kuntauudistus

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kevään kuluessa on pitkin Suomen niemiä ja notkoja kohistu kuntauudistuksesta ja nimenomaan siitä kuuluisasta kuntakartasta. Meillä on nyt käsiteltävänä Rovaniemen lausunto rakenne-työryhmän selvitykseen eli vastauksia moninaisiin kysymyksiin.

Kun itse sain uuden kuntajakokartan eteeni ensimmäistä kertaa, kiinnittyi huomio tietysti etelä-Suomen pirstaleisuuteen ja uusienkin kuntien pieneen kokoon verrattuna Lappiin. On hyvä, että vastauksissamme nostetaan esille pitkistä etäisyyksistä johtuvat Lapin erityisolot. Vaikka kunnan asukasmäärä saataisiin “vahvan peruskunnan” tasolle yhdistelemällä Pelloa ja Ranuaa Rovaniemeen, on selvää että tilanne olisi pian plus minus nolla kun palveluja lähdetään järjestämään 150 km päähän.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että tässä lausunnossa Rovaniemen linjaukset ovat maltilliset emmekä ole ensitöiksemme etsimässä uusia alueita suureen kuntaamme. Rovaniemi on jo nyt vahva peruskunta, jolla talouden näkökulmasta ei ole tarvetta enemmille kuntaliitoksille.

Vihreät haluaa turvata ja vahvistaa
 lähidemokratiaa, kuntalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan
 lähiympäristöönsä ja palveluihinsa.
 Tämä edellyttää sitä, että kunta on yhtäaikaa sekä lähellä että riittävän vahva.

Valtakunnan tasolla Vihreät on nostanut esille kahden päätöksenteon kuntamallia, jossa yhtäältä luodaan nykyistä suurempia kuntia – lähinnä etelä-Suomeen, missä etäisyydet ovat lyhyitä palvelujen saatavuuden kannalta – ja sen vastinpariksi vahvistetaan paikallistason demokratiaa, nk. lähivaltuustoja, joilla on budjettivaltaa ja oikeus päättää lähipalveluista.

Me rovaniemeläiset voimmekin olla ylpeitä siitä, että olemme rohkeasti ryhtyneet kehittämään eräänlaisia lähivaltuustoja omalla aluelautakuntamallillamme. Mielenkiintoisella ja positiivisella tavalla tämän kokouksen kaksi merkittävintä aihetta linkittyvätkin toisiinsa.

Laaditussa lausunnossa on kuitenkin joitakin kohtia, joihin Vihreä valtuustoryhmä kiinnitti erityistä huomiota. Lausunnossa nostetaan esille tärkeänä asiana taloudelliset edellytykset. palvelujen tasavertaiseksi järjestämiseksi pitkällä aikavälillä. Lisäksi muistutetaan rahoituksen riittävyydestä ja järjestämisvastuun säilyttämisestä lähellä. Pidämme näitä hyvinä huomioina.

Mielestämme on myös oikein huomauttaa, että subjektiivisia oikeuksia ei tule lisätä, ellei rahoitusta ole varmistettu. Jättäisimme tästä kohdasta kuitenkin pois lauseen lopun “ja kuntien harkintavaltaa palvelujen järjestämisessä tulee vahvistaa”.  Tulemme esittämään muutoksen tähän kohtaan.

Toinen kohta, missä olemme hieman eri linjoilla lausunnon laatijan kanssa koskee yhdyskuntarakenteen tarkastelua. Kappale on mielestämme sisällöltään hyvä, ja vastaa kysymykseen lukuunottamatta viimeistä lausetta, joka jää irralliseksi yksityiskohdaksi. Esitämme siis lauseen “kuntien kaavoitusprosessin sujuvuutta tulisi tukea siten, että päätöksentekoa hidastavaa moniportaisuutta puretaan” poistamista. Perusteena myös se, että kaavoitusprosessit ovat tarkkaan laissä määriteltyjä emmekä näe, että tässä lausunnossa olisi mielekästä vaatia tähän muutosta.

Vihreä valtuustoryhmä esittää lausunnon hyväksymistä niillä pienillä tarkennuksilla, jotka tulemme esittämään keskustelun aikana.