Rovaniemellä vahvistetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lasten ja nuorten lukutaitoa ja intoa tarttua kirjoihin. Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa on käynnistynyt syksyllä 2020 Kirja elää murroksessa -hanke ja Rovaniemen kaupunginkirjasto koordinoi vuonna 2021 Lukeva kunta -verkoston Lukuitu-hanketta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nyt julkaissut ensimmäisen Sivistyskatsauksen, jossa luodaan kokonaiskuva ministeriön hallinnonalan kehityksestä viime vuosikymmenten ajalta. 1990-luvulta alkanutta viimeisintä vaihetta leimaavia piirteitä ovat oppimistulosten heikkeneminen, suomalaisten koulutustason nousun pysähtyminen sekä toisaalta julkisten sivistyspanostusten hidas lasku. Katsauksen mukaan myös kirjastojen käyttö on vähentynyt erityisesti nuorissa ikäryhmissä.

Sote-uudistuksen myötä Rovaniemen ja kaikkien kuntien roolissa korostuu erityisesti osaamisen ja kulttuurin edistäminen. Kuntien on siis tehtävä osansa sivistyksen lisäämiseksi ja sen yhdenvertaisuuden takaamiseksi.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki ryhtyy kartoittamaan uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden ja sidosryhmien kanssa lasten ja nuorten lukutaidon lisäämiseksi. Lukutaitoa voitaisiin edistää esimerkiksi 1) luomalla erilaisia kulttuuripolkuja, joissa lapset tutustuvat kirjaston, teatterin ja taidemuseon toimintaan. Innostusta lukemiseen voitaisiin etsiä myös perinteisten kirjavinkkausten lisäksi vaikkapa 2) rap-lyriikkapajoilla, jotka voisivat johtaa lasten ja nuoren omien esitysten tuottamiseen. Yhteistyötä voitaisiin tehdä myös Rovaniemen korkeakoulujen kanssa 3) peliteknologian osalta, sillä pelaamisen eri muodot lukeutuvat medialukutaitoihin