Vuoden 2022 loppuun asti on käynnissä ympäristö- sekä maa- ja metsätalousministeriön toteuttama Luontolahja-kampanja. Kampanjan aikana kertyneet yksityisten henkilöiden ja yritysten suojelemat hehtaarit lasketaan yhteen ja valtio suojelee vastaavan määrän luontokohteita omilta mailtaan. Kampanjan aikana tehty suojelupäätös suojelee siis kaksinkertaisen määrän suomalaista luontoa. Suojeltavien valtion alueiden suuruus on yhteensä enintään 5000 hehtaaria.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää vastaavan kampanjan käynnistämistä alueellaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Kampanjassa asetettaisiin kaupungin omistamien maiden osalta enimmäismäärä suojeltavia alueita ja kannustetaan paikallisia yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä tekemään suojelupäätöksiä Rovaniemen kaupungin alueella omilla maillaan. Kampanjan toteutukseen voitaisiin selvittää myös hankerahoituksen mahdollisuutta ja yhteistyötä myös esimerkiksi Lapin liiton kanssa. Toteutuessaan kampanja voisi tukea osaltaan EU:n biodiversiteettistrategian toteutumista Rovaniemen kaupungissa