Rovaniemen alueidenkäytön linjausten mukaan kaupunki varautuu kasvamaan jopa 100 000 asukkaan kodiksi. Joissain suunnitelmissa Pöyliövaaraan odotettaisiin lähes Kemin verran asukkaita eli jopa 18 000 uutta rovaniemeläistä. Rovaniemen kaupungin erilaiset liikennesuunnitelmat kuten tie- ja katuverkkosuunnitelma ja suunnitelma liikennejärjestelmästä kaipaavat päivittämistä, jotta ne ottaisivat paremmin huomioon sekä nykypäivän että tulevaisuuden tarpeet.

Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä on antanut vuonna 2020 suosituksensa siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuoteen 2045 mennessä. Työryhmän mukaan merkittävimpiä keinoja liikennejärjestelmän tehostamiseksi ovat esimerkiksi liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen, kestävät infrainvestoinnit, kestävien liikkumispalveluiden yhteensovittaminen sekä digitaalisten teknologioiden ja automaation hyödyntäminen. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ja muiden kestävien liikkumismuotojen osuuden matkasuoritteesta tulee kasvaa merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Liikennesuunnittelu liittyy myös muun muassa viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja terveyteen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupungin erilaisia liikennesuunnitelmia päivitetään tarvittavilta osin mahdollisimman nopealla aikataululla muun muassa seuraavia näkökulmia huomioon ottaen:

* miten joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ja muiden kestävien liikkumismuotojen osuutta voidaan kasvattaa
* miten liikenteen päästöjä voidaan Rovaniemellä puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuoteen 2045 mennessä
millainen rooli esimerkiksi lähijunalla tai raitiovaunuliikenteellä voisi olla tulevaisuuden Rovaniemellä
* miten liikennejärjestelmän tehokkuus näkyy esi.merkiksi maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisessa
* miten yllä mainituista näkökulmista johdetut toimenpiteet tehdään mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja alueelliset erityiskysymykset huomioon ottaen