Monimuotoinen luonto tekee lapsista terveempiä. Luonnon kanssa kosketuksissa olo parantaa tutkitusti lasten immuunijärjestelmää. Tämän vuoksi Suomen kunnissa on herätty lisäämään varhaiskasvatusikäisten lasten mahdollisuuksia luontoretkiin ja kontakteihin luonnon kanssa.

Tutkijat ovat huolissaan lasten vastustuskyvyn laskusta. Immuunijärjestelmän häiriöt kuten allergiat, astma, atopia ja tyypin 1 diabetes ovat lisääntyneet luonnossa liikkumisen vähenemisen ja monimuotoisen luonnon hupenemisen myötä. Tutkimus toisensa jälkeen osoittaa, että kosketus monimuotoiseen luonnon mikrobistoon parantaa lasten immuunijärjestelmää.

Tuoreessa Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tekemässä tutkimuksessa päiväkodin hiekkalaatikkoon lisättiin mikrobirikastettua hiekkalaatikkohiekkaa. Näiden lasten immuunijärjestelmä koheni jo kahdessa viikossa verrattuna lapsiin, jotka leikkivät tavallisessa hiekassa. Samoja tuloksia ovat osoittaneet jo aiemmat tutkimukset, joissa päiväkotien pihalle on tuotu metsänpohjaista kasvustoa.

Aina ei ole mahdollista viedä lapsia päivittäin luontoon. Luontoa voidaan uusien tutkimusten perusteella tuoda lasten luokse jopa hiekkalaatikon hiekan mukana.

Luonnossa liikkuminen ja luonnon tuominen osaksi varhaiskasvatuspäivää tukee lasten hyvinvointia ja terveyttä. Tämä tuo säästöjä sairauskuluissa, vähentää lasten poissaoloja varhaiskasvatuksesta ja näin myös mahdollistaa lasten vanhempien työssäkäynnin.

Nojaten uusiin tutkimustuloksiin, me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemellä selvitetään tavat, joilla varhaiskasvatuksessa voidaan lisätä lasten päivittäistä kosketusta monimuotoisen luonnon mikrobistoon. Lisäksi esitämme, että päiväkotien pihojen korjausten ja suunnittelun yhteydessä huomioidaan tämän aloitteen sisältö