Rovaniemen kaupungin määräaikaisten opettajien sijaisuudet alkavat elokuun puolivälissä ja päättyvät sinä päivänä, kun Suvivirsi lauletaan. Kun vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olevalla opettajalla alkaa kesäloma, määräaikaiset opettajat jäävät työttömiksi. Voi olla, että määräaikainen opettaja jopa palaa samaan luokkaan kesän päätteeksi, mutta toisin kuin naapuriluokan vakinainen opettaja, määräaikainen opettaja ei lomaile vaan on työttömänä tai kesätöissä.

Kesän palkattomuutta perustellaan sillä, että sijaisen voi palkata vain siksi aikaa, kun viranhaltija on poissa. Virkavapaalla olevalla opettajalla on oikeus keskeyttää virkavapaansa kesäksi. Kun viranhaltija palaa kesäksi töihin, palkkaa maksetaan viranhaltijalle. Lukuvuoden työt tehneen opettajan palkanmaksu päättyy. Monessa kaupungissa kuitenkin on päätetty toimia toisin. Osa kunnista rekrytoi sijaiset vuodeksi, jolloin määräaikainen opettaja saa myös kesäkeskeytyksen ajalta palkan.

Opettajien työttömyysaste on Tilastokeskuksen mukaan vaihdellut opetuskuukausina 3 – 5 %:n välillä viimeisten 15 vuoden aikana. Kesäisin opettajien työttömyysaste on tuona aikavälinä yli kaksinkertaistunut: opettajien työttömyysaste on vaihdellut 7,5 – 10,5 %:n välillä.

On väärin, että työnantajien haluttomuudesta maksaa kesäajan palkkaa sekä viranhaltijoille että määräaikaisille opettajille kärsivät määräaikaiset opettajat, ja että määräaikaisen opettajan vuosiansiot jäävät merkittävästi jälkeen vakinaisten opettajien palkoista, vaikka molemmat tekisivät lukuvuoden aikana yhtä paljon töitä.

Tämän valtuustoaloitteen allekirjoittajat esittävät, että Rovaniemen kaupunki maksaa koko lukuvuoden työt tehneille määräaikaisille opettajille palkan myös kesäkeskeytyksen ajalta siinäkin tapauksessa, että viranhaltija palaa kesän ajaksi töihin.