Rakennusten lämmitys vie noin neljäsosan kaikesta Suomessa käytetystä energiasta ja on näin ollen iso hiilidioksidipäästöjen aiheuttaja. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi päästöjä tulee vähentää kaikilta yhteiskunnan osa-alueilta, ja tehokasta on tehdä päästövähennyksiä siellä, missä päästöjä aiheutuu paljon.

Monet energiansäästötoimet eivät vaadi minkäänlaisia investointeja, vaan voidaan toimeenpanna vaikkapa laitteistoa säätämällä. Esimerkiksi laskemalla huoneenlämpöä yhdellä asteella saadaan aikaan noin 5% päästövähennys. Samalla saadaan aikaan myös kustannussäästöjä.

Energiatehokkuus ja energian säästäminen ovat siis paitsi ilmaston kannalta kestäviä valintoja, myös taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, joista syntyy kunnalle merkittäviä säästöjä. Lisäksi niissä tilanteissa, joissa lämmitys pohjautuu ulkomailta tuotujen fossiilisten polttoaineiden, kuten venäläisen öljyn polttamiseen, on energiansäästö myös turvallisuuspoliittinen kysymys.

Rovaniemen kaupunki on ollut mukana suurten ja keskisuurten kuntien energiatehokkuussopimuksessa (KETS), jossa tavoiteltiin 9 prosentin energiansäästöä vuosina 2008 – 2016. Vuosien 2017 – 2025 sopimuskaudella Rovaniemen kaupunki ei ole mukana, toisin kuin 113 muuta suomalaista kuntaa. Rovaniemen kaupungin tulisikin selvittää omien kiinteistöjensä energiansäästöpotentiaali ja ryhtyä toimiin, joilla kiinteistöjen energiatehokkuutta saataisiin parannettua ja energiaa säästettyä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää omien kiinteistöjensä energiansäästöpotentiaalin ja ryhtyy toimiin, joilla kiinteistöjen energiatehokkuutta saadaan parannettua ja energiaa säästettyä esimerkiksi huoneistojen lämpötiloja laskemalla.