Ounasvaaralla kasvaa yhteensä 470 hehtaaria yli 100- vuotiasta metsää. Vanhat metsät ovat arvokkaita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ounasvaaran lintuatlaksen mukaan Ounasvaaran alueella pesii noin 50 eri lintulajia. Erittäin uhanalaiset hömötiainen, viherpeippo ja tervapääsky pesivät näissä vanhoissa metsissä. Ounasvaaralla kasvaa myös monia rauhoitettuja kasveja. Suojelemalla Ounasvaaran vanhat metsät, suojellaan samalla uhanalaisia ja harvinaisia lajeja.

Vanhat metsät ovat myös ihmisen kannalta tärkeitä. Tutkimusten mukaan iäkkäimmät metsät ovat tehokkaimpia hyvinvoinnin edistäjiä. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja meillä on olemassa riittävästi tutkittua tietoa luontoympäristön vaikutuksista terveyden eri ulottuvuuksiin; fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvoinnin tilaan. Kasvillisuus vähentää ilmansaasteita, vaimentaa melua ja lieventää kuumuutta. Luonnon vaikutuksen mielen hyvinvointiin ovat moninaiset. Luonto on suomalaisten toisiksi yleisin liikunta- ja liikkumispaikka ja meistä reilut kaksikolmasosaa ulkoilee luonnossa viikoittain. Helposti saavutettava lähiluonto on siis erittäin olennaista meidän hyvinvoinnillemme.

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on saada luonnon monimuotoisuus elpymään vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii Suomen luontopaneelin arvion mukaan merkittävää metsien lisäsuojelun tarvetta. Ounasvaaralla metsäalue on yhtenäinen ja senkin vuoksi harvinaistuva. Liian pieneksi tai kapeiksi kutistuneet metsäalueet eivät kykene säilyttämään metsäistä omaleimaisuutta. Monimuotoisuus on uhattuna ja lisäksi ihmisten luontokokemus heikkenee, metsäntuntu ja elpyminen vähenee. Olemme talousarviossamme sitoutuneet siihen, että Rovaniemi vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunki- luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Luonnon monimuotoisuutta tuetaan myös keskusta-alueilla, kaupungin omissa metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite.

Ounasvaara on upea lähiluontokohde. Kävelymatkan päästä keskustasta löytyy metsätyyppejä lehdoista vanhoihin kalliometsiin, geologisia nähtävyyksiä, harvinaisia kasveja, lintuja ja muuta lajistoa. Kaupunkilaisen kanta Ounasvaaran suojeluun on myös selvä: se halutaan säilyttää erämaisena, arvokkaana lähiluontokohteena luonnon monimuotoisuutta suojellen. Me allekirjoittaneet esitämme, että Ounasvaaran vanhat yli 100-vuotiaat metsät suojellaan.

Laura Tarvainen (vihr.) sekä allekirjoittaneet