Rovaniemellä on ollut hyvin pitkät perinteet tekstiili- ja vaatetusalan keskuksena. Jokiemme varsilla on käyty kauppaa jo vuosisatoja. 1920-luvulla alkanut käsityökoulu on lukuisten vaiheiden jälkeen nyt osa Lapin yliopiston taiteiden tiedekuntaa. Kaupungissa on nähty muotinäytöksiä ja tutkittu jopa vaatetusfilosofiaa.

Tekstiili- ja vaatetusalan trendeissä on havaittavissa muutosta, joka suosii vastuullista tuotantoa ja kotimaisia yrittäjiä. Tietoisuus niin sanotun pikamuodin ongelmista lisää kysyntää kestävälle kehitykselle ja Rovaniemellä on paljon potentiaalia olla osa tätä kasvutarinaa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemen kaupunki selvittää tekstiili- ja vaatetusalan kehittämistä Rovaniemen alueella. Monivuotinen, Rovaniemen strategisia tavoitteita tukeva kehitystyö voi sisältää esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä:
🧵 vastuullisten raaka-aineiden tuotantoa, eli esimerkiksi puukuitujen kehitystä
♻️ maksuttomien poistotekstiilien keräyspisteiden lisäämistä, eli alan kiertotalouden edistämistä
📚 alan koulutuksen lisäämistä oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, eli esimerkiksi yhteistyö Lapin koulutuskeskus REDUn tekstiili- ja muotialan sekä Lapin yliopiston muodin, tekstiilitaiteen ja materiaalitutkimuksen koulutusohjelman kanssa
✂️ vaatteiden jakamistalouteen liittyvät kokeilut ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tukeminen, eli esimerkiksi vaatevuokraamotoiminnan kehittäminen ja erilaiset vaatekorjaamot
❤️‍🩹 alan osallistaminen kolmannen sektorin toimintaan, esimerkiksi käsityöt ja tekstiilitaide osana kuntouttavaa toimintaa