Vihreät haluavat Rovaniemestä viihtyisän, toimivan ja vastuullisen kaupungin. Kaupunkikeskustaa ei tule kehittää läpiajoliikenteen vaan kevyen liikenteen ja viheralueiden kärjellä tulevaisuuteen katsoen sekä asukkaiden ja yrittäjien tarpeita kuunnellen. Jo pelkästään koronakriisi on muuttanut kaavoitukseen kohdistuvia odotuksia, kun kävelykaduille ja ulkoterasseille on kasvava tarve.

Kaupungin tulevaisuutta koskevien päätösten on perustuttava tutkittuun tietoon. Edellytämme, että päätöksistä on tehtävä laajat vaikutusarvioinnit. Keskustan vanhalle liikennesuunnitelmalle ja olemassa olevalle kaavalle onkin tehtävä ajanmukainen ilmasto- ja ympäristövaikutusten arviointi. Vaikutusarviointiin on varattava riittävästi aikaa ja muita resursseja. Päättäjille on annettava perusteellinen esitys hankkeesta ja sen odotetuista vaikutuksista muihin katu- ja liikennejärjestelyihin kuin myös ilmastoon. Näin ei talousarviokokouksessa tehty.

Ruokasenkadun silta sijoittuu vanhan rautatieaseman ja Korundin välittömään läheisyyteen. Kaupungin keskeisellä paikalla oleva silta ei voi olla vain betonihirviö. Vain uudelleen arvioimalla hanketta voimme tietää mikä ratkaisu vähentää päästöjä ja lisää joukkoliikennettä, kävelyä, pyöräilyä, viheralueita ja viihtyisyyttä. Päättäjien on elettävä muuttuvan maailman mukana eikä uponneiden kustannusten harhassa: esimerkiksi liikenneympyrä ei riitä perusteluksi sillalle.

Rovaniemen kaupungin on kiireellisesti rakennettava kouluja ja korjattava Lappia-talo. Tekemättöminä nämä isot hankkeet aiheuttavat pahenevaa velkaantumista. Vihreä-ryhmä haluaa vastuullista päätöksentekoa kaupungin taloudessa.

Vihreät kannustavat kuntalaisia ottamaan selvää valtuutettujen äänestyskäyttäytymisestä ja seuraamaan valtuuston kokouksia. Siten näkee esimerkiksi sen, mitkä ryhmät olivat sateenkaariliputuksen tai kotoutumista tukevan maahanmuuttopolitiikan puolella ja ketkä eivät. Äänestyksistä käy myös ilmi, mitkä ryhmät olivat johdonmukaisesti ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämisen kannalla ja ketkä eivät.

 

Miikka Keränen

Kaupunginhallituksen jäsen

Laura Tarvainen

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Maria Huhmarniemi

Valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja

Ella Keski-Panula

Maija Haase

Tarja Suopajärvi

Sanna Konola