Konsulttiyhtiö FCG:n tekemään hiilitaselaskelmaan nojautuen Rovaniemellä elää uskomus, että ilmastokriisin torjuminen ei koske meitä. Rovaniemen alueen metsien määrä ei kuitenkaan vapauta kaupunkia ilmastotyöstä. Jokaisen kunnan on huomioitava ilmastonmuutos strategiassa, talousarviossa ja kaikessa toiminnassaan.
Hiilineutraalius on hankala käsite, joka voidaan ymmärtää eri tavoin. Kaupunki ei kuitenkaan saa viestinnällään johtaa ihmisiä harhaan sen suhteen, etteikö ilmastotoimiin olei tarvetta. On tärkeää ymmärtää ja viestiä, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjä nopeasti ja suuresti.
Suomessa Hiilineutraalit Kunnat -verkoston HINKU-laskelmien myötä jo vakiintunut tulkinta ja tavoitetila hiilineutraaliuteen on 80% vähennys vuoden 2007 päästöihin verrattuna. Hiilinieluja, kuten metsiä, voidaan käyttää hiilineutraaliuslaskelmassa viimeiseen 20 % osuuteen hyvittämään jäljellä olevat päästöt. Rovaniemen kyseenalainen viestintä poikkeaa jyrkästi HINKU-periaatteista.
HINKU-laskelmat eivät huomioi mm. maankäyttösektorin, läpiajoliikenteen, teollisuuden ja kaupunkiin suuntautuvan lentomatkailun päästöjä. Onkin tärkeä muistaa, että hiilidioksidipäästöjä ja -nieluja, lasketaan kuntatasolla vain käytännön syistä, jotta ymmärretään mistä päästöä voi tehokkaasti vähentää. FCG:n raporttikin ehdottaa, että Rovaniemen laskentaa hyödynnetään kaupungin maankäyttö- ja yhdyskuntasuunnittelussa arvokkaiden hiilinielujen säilymiseksi ja lisäämiseksi.
Suomen tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2035. Näihin talkoisiin tarvitaan mukaan jokainen kunta ja kaupunki. Rovaniemen tulee liittyä HINKU-kuntien verkostoon ja ymmärtää ilmasto- ja ympäristötoimet osana strategia- ja brändityötä sekä elinvoima- ja talousarviolinjauksia ja -toimenpiteitä. Ei siis haudata päätä hiilitaseeseen, vaan ryhdytään toimiin kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja kaupungin viherryttämiseksi. Voimme ylpeillä sitten, kun olemme tehneet osamme päästövähennyksistä ja tuotamme hiilinielupalveluja koko Suomelle ja matkailukaupunkina koko maailmalle.
Rovaniemen Vihreä valtuustoryhmä: Miikka Keränen, Laura Tarvainen, Maria Huhmarniemi, Ella Keski-Panula, Tarja Suopajärvi, Sanna Konola, Miikka Hast ja Maija Haase