Rovaniemen Vihreät nimesi keskiviikkona pidetyssä kevätkokouksessaan ensimmäiset ehdokkaat ensi kevään 2021 kuntavaaleihin. Tässä ensimmäisessä ”erässä” nimettiin kaikkiaan 11 ehdokasta, suurin osa heistä aivan uusia nimiä rovaniemeläisessä kuntapolitiikassa. Nyt nimettyjen ehdokkaiden lisäksi Rovaniemen Vihreiden ehdokashankinta on muutenkin hyvässä vauhdissa: paremmassa kuin koskaan aiemmin. Näyttääkin siltä, että vuoden 2017 kuntavaalien ehdokasmäärä tullaan ensi keväänä ylittämään reippaasti.

  • Rovaniemeläiset ovat selvästi aiempaa kiinnostuneempia vihreiden toiminnasta ja ensi vuoden kuntavaaleista, mikä johtunee ainakin osittain vihreiden hienosta menestyksestä viime kevään eduskuntavaaleissa. Ryhdymme piakkoin tekemään kuntavaaliohjelmaa yhdessä ehdokkaiden kanssa, mietimme yhdessä, miten haluamme Rovaniemeä kehittää ja millaisia tavoitteita asetamme seuraavalle valtuustokaudelle, Rovaniemen Vihreiden puheenjohtaja Maria Huhmarniemi kertoo.

Keskiviikkona nimettyjen joukossa on mukana Metsähallituksella Tiedekeskus Pilkkeessä innoittajana työskentelevä TaM Sanna Konola, joka kertoo lähteneensä mukaan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden joukkoon tavoitteenaan saada isoja teemoja keskusteluun mukaan.

  • Kaipaan läpinäkyvyyttä ja tutkitun tiedon hyödyntämistä päätöksentekoon, sekä isoja tavoitteita, kuten hiilineutraalius ja ekologinen jälleenrakentaminen kaupungin visioihin ja tavoitetasoksi. Haluaisin nähdä myös enemmän käyttäjälähtöisyyttä ja osallistamista palveluiden kehittämisessä ja kaupunkisuunnittelussa, Sanna Konola toteaa.

Toinen ehdokkaaksi nimetty, OTM, tutkija Laura Tarvainen kertoo lähteneensä mukaan vihreiden kuntavaaliehdokkaiden joukkoon tavoitteenaan nostaa kaupunkipolitiikkaan yhdenvertaisuuden ja eriarvoisuuden torjumisen teemoja yhdistettynä ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

  • Uskon, että paikallisilla toimilla on suuri merkitys siinä, miten ilmastonmuutosta voidaan torjua reilulla ja Lapin erityiset olosuhteet huomioivalla tavalla, Laura Tarvainen kertoo.

Nykyisistä Rovaniemen Vihreän valtuustoryhmän jäsenistä valtuutettu, Suomen Luonnonsuojeluliiton liittohallituksen varapuheenjohtaja Sari Hänninen ja varavaltuutettu, projektihallinnon suunnittelija Tarja Suopajärvi nimettiin jo nyt mukaan tuleviin kuntavaaleihin. Muut keskiviikkona nimetyt ehdokkaat ovat muotoilija Aatos Ahonen, yliopistonlehtori, TaT Maria Huhmarniemi, lehtori, YTT Jari Koivumaa, psykiatrian erikoislääkäri, vs. ylilääkäri Ilkka Kujala, taiteilija ja kuvataideopettaja Saba Majeed, professori, TaT Satu Miettinen sekä yrittäjä Jyri Ruutu.

Kuvassa ehdokkaista (vasemmalta ylhäältä lähtien) Jyri Ruutu, Tarja Suopajärvi, Aatos Ahonen, Sanna, Konola, Laura Tarvainen, Saba Majeed ja Maria Huhmarniemi. Kuva: Tarja Pasma

Maria Huhmarniemi, Rovaniemen Vihreiden puheenjohtaja, puh. 040 7639948

Timo Törmänen, Rovaniemen Vihreiden varapuheenjohtaja, puh. 040 545 1890