Uusi Rovaniemi-lehden Eduskunnasta-palstalla kansanedustaja Markus Lohi (kesk.) toi kirjoituksessaan julki ajatuksiaan perussuomalaisista ja meistä vihreistä otsikolla ”Ei minusta populistia tullut?” (UR 19.2.2020). Me vihreät emme kyllä tunnistaneet Lohen kirjoituksesta lainkaan itseämme. On toki varsin ymmärrettävää, että paine poliittiseen peliin on kasvanut, kun Vihreiden kannatus täällä Lapissa ja Rovaniemellä on viimeisen vuoden aikana kasvanut huimasti.
Meidän vihreiden politiikan lähtökohtana on aina ollut tiedon ja asiantuntemuksen arvostaminen. Vihreiden poliittiset ohjelmat on jo vuosikymmenten ajan laadittu jäsenistöä laajasti osallistaen ja eri alojen asiantuntijoita kuunnellen. Pitkäjänteinen työ on tuottanut myös tulosta, siitä kertoo esimerkiksi hallituksen viimeaikaiset resurssoinnit koulutukseen ja tutkimukseen, joita vihreät ovat edistäneet laajasti, valtion lisäksi myös kunnissa.
Ilmastonmuutoksesta ja ihmisen vaikutuksesta siihen on ollut vahvaa ja yksimielistä tutkimustietoa jo pitkään, tähänastiset toimet sen torjumiseksi eivät vaan valitettavasti ole olleet riittäviä. Mm. Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas on useaan otteeseen todennut, että ilmastomuutos on tutkijoiden keskuudessa kiistaton fakta ja että fossiilisten polttoaineiden käytöstä tulisi luopua ja suosia jatkossa uusiutuvia energianlähteitä, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysymään toivotuissa rajoissa (mm. IL 13.1.2020).
Me vihreät haluamme tehdä vastuullista ja arvopohjaista politiikkaa sekä paikallisesti, kansallisesti että kansainvälisesti, jotta turvaamme jatkossakin hyvän elämän edellytykset lapsillemme ja lastenlapsillemme. Politiikkamme keskiössä ovat ratkaisut ja mahdollisuudet, joita löytyy, jos vain tahtoa on. Investoinnit ilmastoystävälliseen teknologiaan luovat myös uusia mahdollisuuksia taloudelle ja yritystoiminnalle, toivottavasti Suomi haluaa olla tässä asiassa etujoukoissa. Metsien suojelu ja lähiluonnon monimuotoisuus tuottavat monipuolista hyvinvointia kaikille suomalaisille, luontoyhteys onkin yksi merkittävimmistä suomalaisten onnellisuuden kokemuksen lähteistä. Me vihreät haluamme, että näin on nyt ja tulevaisuudessakin.
Avoimuus ja kansainvälisyys kuuluvat olennaisesti meidän vihreiden arvomaailmaan. Suomalainen elinkeinoelämä tarvitsee eri alojen asiantuntijoita ja me haluamme luoda yhdenvertaista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on taustastaan riippumatta mahdollista rakentaa hyvää tulevaisuutta itselleen ja jälkeläisilleen. Maamme elää ja kasvaa myös uusien suomalaisten ansiosta. Suomeen muutetaan turvallisuuden ja maamme tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi, meidän rakkaaseen Lappiin lisäksi luonnon, työpaikkojen ja lappilaisen elämäntavan houkuttelemina.
Meidän lappilaisten vihreiden tavoitteena on etsiä sekä ekologisesti, sosiaalisesti että taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, jotka sopivat meidän haastaviin paikallisiin olosuhteisiin ja meidän lappilaisten ihmisten elämään. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kuulemme mielellämme kaikkia lappilaisia ja osallistumme Teidän kanssanne avoimeen keskusteluun meille rakkaan Lappimme tulevaisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Olette lämpimästi tervetulleet tutustumaan Lapin ja Rovaniemen Vihreiden toimintaan ja vaikuttamaan paikallisesti tehtävään kestävään päätöksentekoon.
Timo Törmänen, Lapin Vihreiden puheenjohtaja
Maria Huhmarniemi, Rovaniemen Vihreiden puheenjohtaja