Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 on hyväksytty vuosikokouksessa. Alla on toimintasuunnitelman tiivistelmä.

Rovaniemen Vihreät ry on Vihreä Liitto rp:n ja Lapin Vihreät ry:n paikallisyhdistys, joka toimii puolueen ohjelman tavoitteiden toteutumiseksi Rovaniemellä. 

Vuoden 2020 aikana valmistaudumme vuoden 2021 kuntavaaleihin. Hallitus käynnistää työskentelynsä tammi-helmikuussa keskustelemalla Roivin arvoista, suunnittelemalla vuoden tapahtumia ja aloittamalla vaaliohjelman laatimisen vuodelle 2021. Vuoden aikana järjestetään useita tapahtumia, kuten yleisötilaisuuksia, paneelikeskusteluja ja retkiä: kesäisen veneretken Ounasjoen suiston saareen ja luento/paneelikeskustelun syksyllä 2020. Järjestämme hallituksen kokouksia siten, että ne ajoittuvat samoihin päiviin Rovaniemen Vihreiden valtuustoryhmän järjestämien kotikaupunkifoorumien kanssa.

Tavoittelemme jäsenmäärän kasvattamista ja kannustamme jäseniä aktiivisuuteen. Nostamme esiin Vihreiden ääntä muun muassa sosiaalisessa mediassa. Järjestämme myös tilaisuuksia ja tapahtumia, 

RoiVi tekee yhteistyötä Rovaniemen Vihreän valtuustoryhmän kanssa. RoiVi myös tiedottaa jäsenistöään valtuustoryhmän kuulumisista. Yhdistys hakeutuu aktiivisesti yhteistyön muun muassa Lapin Vihreiden, Lapin Vihreät nuoret ja Opiskelijat ry:n sekä Lapin Vihreät naiset ry:n kanssa.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa virallisesti tai epämuodollisesti. Yhdistys järjestää kahden sääntömääräisen kokouksen lisäksi muita yhdistyksen kokouksia ja kokoontumisia tarpeen mukaan.

Hallituksen työnjako

Hallitukseen valitaan neljästä kahdeksaan jäsentä, ja näistä yksi on puheenjohtaja. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen sisältä tai ulkopuolelta valitaan sihteeri ja rahastonhoitaja. Lisäksi hallitus jakaa vastuuta seuraaviin tehtäviin:

  • jäsenvastaava:
  • tiedotusvastaavat (tai vastaavat)
  • tapahtumien suunnittelu- ja järjestelyvastuut pienryhmissä

Sosiaalisen media vaikuttamista tehdään Rovaniemen Vihreiden omilla kanavilla instagramista, twitterista ja facebookista

instagram– https://www.instagram.com/roivihreat/

twitter – https://twitter.com/RVihreat

facebook – https://www.facebook.com/rovaniemenvihreat/