Miikka 18.2.2019: Talouden ja toiminnan uudistamisohjelma

Arvoisa Rovaniemen kaupunginvaltuusto ja muu kokousväki,

Rovaniemen vihreä valtuustoryhmä haluaa ehdottomasti, että kaupungin talous saadaan kuntoon. Mutta kuten jo vaaleissa äänestäjillemme lupasimme, niin me emme kuitenkaan edistä politiikkaa, jota tehdään vain rahan ehdoilla. Meidän vihreiden tavoitteena on ympäristöarvot huomioiva, sosiaalisesti oikeudenmukainen, yhdenvertainen, avoin ja kuntalaisten palvelutarpeet toteuttava kaupunki. Vihreässä Rovaniemessä talous saadaan kuntoon, jotta nämä arvot toteutuvat. Sillä jokainen euro jokaisessa budjetissa on aina arvovalinta.

Valitettavasti tämä niin sanottu “talouden ja toiminnan uudistamisohjelma” on kuitenkin vain valtava leikkauslista ja budjettijäädytys. Enkä enää suostukaan puhumaan siitä tuolla nimellä, sillä en halua valehdella kaupunkilaisille. Tämä on jäädytysohjelma. Se ei uudista taloutta, eikä se uudista toimintaa. Se jäädyttää budjetimme vuosiksi. Ja se on kylmäävää luettavaa kenelle tahansa, joka haluaa nähdä eteenpäin katsovan, modernin kaupungin.

Kuntalaki määrää: “Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot”. Tehtävien edellyttämät määrärahat. Nythän olemme tekemässä asiat aivan nurinkurin. Tällaisella ohjelmalla me sanelemme ensin määrärahat, joihin sitten tehtävien ja toiminnan on sopeuduttava. Lisäksi tämä kaikki tehdään vailla mitään käsitystä kokonaiskuvasta tai vaikutuksista yli toimialojen. Sidosryhmiä ei ole kuultu, kaupunkilaisten osallistaminen on ollut lähinnä silmänlumetta ja minkäänlaisia vaikutusarvioita ei ole tehty.

Kuntalaki sanoo myös : “Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa.” Kun minä olen täällä valtuustosalissa kysynyt useammankin päätöksen suhdetta strategiaan, olen saanut vastaukseksi lähinnä mulkoilua. Se, että strategiassa mainitaan esimerkiksi Sairaalanniemi, ei tarkoita sitä, että olisi strategisesti järkevää rakentaa se täyteen rakennusyhtiön ehdoilla. Ei.

Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö. Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot. Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut. Ne ovat ne strategiset tavoitteet, joita meidän pitäisi tavoitella. Ne ovat ne asiat, joita pitäisi punnita, kun teemme päätöksiä. Lisääkö tämä elinympäristön elämyksellisyyttä? Onko tämä asukaslähtöinen palvelu? Tuottaako se monipuolisia elinkeinoja?

Ja myös tämän jäädytysohjelman tulisi niitä toteuttaa. Mutta jälleen kerran me olemme päättämässä paperista, joka ei niitä strategisia tavoitteita edes pyri toteuttamaan – pikemminkin päinvastoin.

Tiedän, että rovaniemeläisinä meillä on lähestulkoon velvollisuus uskoa Joulupukkiin. Mutta ei Joulupukkikaan meille ihan kaikkea silti voi lahjana tuoda. Tämän jäädytysohjelman kulmakivia on harhaluulo siitä, että erityissairaanhoidon kustannuksia saadaan laskettua itsestään. Arvio on täysin epärealistinen, sillä todellisuudessa erityissairaanhoidon kustannukset ovat vain nousseet. Emmekä me voi mitenkään olettaa, että ne laskisivat, kun ihmisten palveluista leikataan ja maksuja korotetaan. Ehkäisevä työ olisi sitä, että päinvastoin tehtäisiin lisäsatsauksia työhyvinvointiin, liikuntapalveluihin, kulttuuriin ja hyvinvointiin – ei niin, että viedään ne vain kauemmas kaupunkilaisilta, etenkin pienituloisilta.

Meillä valtuutetuilla on ollut tapana kiittää erilaisia ohjelmia valmistelleita työntekijöitämme. Ja tietenkin myös Rovaniemen vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tätäkin ohjelmaa olleet jollain tapaa tekemässä. Mutta meidän on pyydettävä teiltä myös anteeksi: On kohtuutonta olettaa, että näin lyhyessä ajassa oltaisiin voitu valmistella kokonaisvaltainen uudistusohjelma. Kun marraskuussa päätimme talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kirjata, että jo nyt helmikuussa meillä on ohjelma, jonka tarkoitus on “koota ne keskeiset linjaukset, joiden avulla kaupunki turvaa kohtuullisen palvelu- ja investointitason sekä samaan aikaan saa taloutensa tasapainoon suunnittelukauden loppuun mennessä”, annoimme teille ja itsellemme mahdottoman tehtävän. Koska olihan jo marraskuussa nähtävissä, ettei valtuustolla ollut visiota tai tahtoa ohjata tätä kaupunkia suurempiin muutoksiin: ideat talousarvion tasapainottamiseen olivat lähinnä vaatimatonta näpertelyä. Odotimmeko jälleen kerran, että Joulupukki tuo vuodenvaihteessa meille ne ideat, joilla tämä kaupunki saa uuden suunnan?

Viime syksynä saimme selvän viestin: siirtymäaika on nyt päättynyt. IPCC:n raportti ilmastonmuutoksesta on tulkittavissa vain yhdellä tavalla: lämpötilan nouseminen yli 1,5 asteen on pysäytettävä. Ilmastokriisin estäminen on meidän sukupolvemme tärkein tehtävä. Ja on suorastaan rikollista, että se ei jo selkeästi näy Rovaniemen kaupungin talousarviossa, strategiassa tai toiminnassa ylipäätään. Jos me tekisimme tällaisen monivuotisen ohjelman, tulisi siinä selkeästi näkyä myös ne toimet, joihin Rovaniemi ryhtyy tämän yhteisen ongelmamme ratkaisemiseksi. Mutta ei. Tämä ohjelmaa jäädyttää budjetin, mutta lämmittää ilmaston.

Vihreät on valmiita rakenteellisiin uudistuksiin. Me keskustelemme mielellämme esimerkiksi energiaremontista, hallinnon uudistamisesta, uusista toimintamuodoista ja rohkeista hankkeista. Valitettavasti sellaisia ei tässä paperissa ole kuitenkaan esittää. Ja on aivan turha väittää, että ne uudistukset tulevat sitten myöhemmin. Jos me jälleen kerran sidomme kätemme jo tässä vaiheessa, miten ihmeessä me voisimme päättää aidoista uudistuksista myöhemmin?

Ohjelma onkin palautettava uudelleen valmisteltavaksi. Jos halutaan edetään tämän olemassa olevan ohjelman pohjalta, on se dokumentti kuitenkin nimettävä uudelleen, sillä taloutta ja toimintaa se ei tältä pohjalta uudista. Siihen tarvitaan vähintään vaikutusarviot, uudistusesitykset sekä laajempaa sidosryhmien osallistamista.

Valtuuston päätöksen mukaisesti tarvitaan kuitenkin se aito talouden ja toiminnan uudistamisohjelma, jossa on tehtävä myös niitä rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia, rohkeita hankkeita ja kokeiluja.
Vihreä valtuustoryhmä esittää esimerkiksi seuraavia toimia talouden tasapainottamiseksi, painottaen ehkäisevää työtä, joka tuottaa säästöjä ja tuloksellisuutta tulevaisuudessa:

 • Tehdään lisäsatsauksia työ- ja terveydenhuoltoon
 • Tehdään lisäsatsauksia liikuntapaikkojen hoitoon
 • Lisätään koulujen kerhotoimintaa ja nuorisotiloja
 • Otetaan käyttöön prosenttiperiaate kulttuurin ja taiteen edistämiseksi
 • Tarjotaan tyhjät kiinteistöt aloittavien tai yhteiskunnallisten yritysten käyttöön

Lisäksi vihreä valtuustoryhmä haluaa lausua julki muutamia muita ehdotuksia uudistuksista, joita kaupungin tulee harkita ilmastotoimiksi, kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi: Toteutetaan energiaremontti ja tehdään Rovaniemestä hiilineutraali kaupunki

 • Otetaan aidosti kiertotalous osaksi kaupungin ja kaupunkilaisten arkea
 • Puolitetaan liha- ja maitotuotteiden kulutus Rovaniemen kaupungissa vuoteen 2025 mennessä
 • Rakennetaan kaupunkia pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen ehdoilla
 • Laajennetaan kävelykeskustaa tekemällä Rovaniemen ydinkeskustasta autoton alue
 • Perustetaan kansallinen kaupunkipuisto
 • Toteutetaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuusohjelma sekä sukupuolivaikutusten arviointi
 • Perustetaan tasa-arvotoimikunta
 • Otetaan käyttöön nimetön rekrytointi
 • Lisätään maahanmuuttoa
 • Käsitellään valtuustoaloitteet avoimesti täällä kaupunginvaltuuston kokouksissa

Näillä sanoilla vihreä valtuustoryhmä esittää, että käsiteltävä ohjelma palautetaan uudelleen valmisteltavaksi edellä mainituin ehdoin ja ehdotuksin.

Miikka Keränen