Rovaniemen Vihreiden uusi hallitus vuodelle 2019 on seuraava:

Paulina Koivuniemi, puheenjohtaja

Tarja Suopajärvi, sihteeri ja taloudenhoitaja

Aatos Ahonen

Ari Geselle

Juho Holviala

Jorma Kuistio

Tarja Pasma

Topi Tossavainen

 

Rovaniemen Vihreät ry TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Rovaniemen Vihreät ry on Vihreä Liitto rp:n ja Lapin Vihreät ry:n paikallisyhdistys, joka toimii
puolueen ohjelman tavoitteiden toteutumiseksi Rovaniemellä. Tavoitteet konkretisoituvat
Rovaniemellä mm. seuraaviin asioihin:

 • haluamme säilyttää lähiympäristömme luonnon ja kaupunkilaisten ehdoilla
  avoitteisiimme kuuluu yhdenvertainen, syrjimätön ja esteetön Rovaniemi
  palveluiden tuottamisessa arvomaailmaamme kuvaa hyvin sanonta: ”Sivistyksemme
  taso mitataan sillä, miten kohtelemme vähäosaisimpia”
 • meille tärkeitä, puolustettavia asioita ovat myös ruohonjuuritason kulttuuritoimijoiden
  toimintaedellytykset
 • erityisen tärkeänä pidämme rovaniemeläisten hiilijalanjäljen pienentämistä kevyttä ja
  joukkoliikennettä suosivin ratkaisuin ja energiantuotannossa päästöttömyyteen
  pyrkimisellä
 • ajamme myös avoimempaa keskustelu ja valmistelukulttuuria Rovaniemen päätöksen
  tekoon ja sitä, että vireillä olevista kaavoitushankkeista ja palveluverkon muutoksista
  järjestetään niiden sisällöistä kertovat tiedotuspisteet keskeisimmille asiointipaikoille:
  myös kaupallisille sellaisille

Tavoittelemme jäsenmäärämme kasvattamista ja kannustamme jäseniä aktiivisuuteen.
Tavoitteitamme ajamme osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun kaikilla tasoilla.
Järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa voimme kohdata kaupungin asukkaita ja kuulla
heidän toiveitaan ja näkemyksiään.

Yhdistyksen hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Yhdistys järjestää
kahden sääntömääräisen kokouksensa lisäksi muita yhdistyksen kokouksia ja kokoontumisia
tarpeen mukaan.

Yhdistys on avoin yhteistyölle Lapin Vihreät nuoret ja Opiskelijat ry:n ja Lapin Vihreät naiset
ry:n kanssa.

Toimintavuoden 2019 aikana pidetään ainakin eduskunta- ja EU-parlamenttivaalit.
Valtioneuvosto tavoittelee myös maakuntavaalien järjestämistä keväällä 2019. Yhdistys esittää
ehdokkaita eduskunta- ja mahdollisiin maakuntavaaleihin Lapin Vihreiden ehdokasasettelussa.
Yhdistys osallistuu kaikkiin järjestettäviin vaaleihin tukemalla Rovaniemeläisten ehdokkaiden
vaalityötä. Näin yhdistys osallistuu myös Lapin Vihreiden vaalityön tukemiseen.