Keskustelua ja mielipiteenvaihtoa tuulivoimasta. Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoska alustaa aiheesta kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta:
– merkitys kunnantaloudelle
– kaavoitusprosessi
– maanomistajien asema
– kuntalaisten mielipiteet tuulivoimasta ja niiden mahdollinen muutos
– tuulivoiman merkitys kunnan imagon kannalta