Valtuustoaloite:

Rovaniemelle kokeilu maksuttomasta paikallisliikenteestä alle kouluikäisille ja peruskoululaisille

Rovaniemen paikallisliikenne siirtyy kaupungin vastuulle kesällä 2018, ja joukkoliikenteen osuutta asukkaiden kulkumuodoista halutaan kaupunkistrategian linjausten mukaan lisätä. Paikallisliikenteen tarjoaminen lapsille ja peruskouluikäisille nuorille maksutta opettaa joukkoliikenteen käyttöön jo nuorena, ja siten voi nostaa joukkoliikenteen kokonaiskäyttöastetta.

Maksutonta paikallisliikennettä alle kouluikäisille ja peruskoululaisille on kokeiltu tai kokeillaan Pieksämäellä 2013-2015, Mikkelissä 2017-2019 ja Savonlinnassa vuoden 2018. Pieksämäellä kokeilu todettiin onnistuneeksi ja se muuttui pysyväksi käytännöksi vuonna 2017. Pieksämäellä matkustajamäärät ovat kasvaneet ja säästöjä on syntynyt – vuoteen 2015 mennessä matkustajamäärät olivat kasvaneet 70 prosentilla, ja maksavia asiakkaita oli 7 prosenttia enemmän kuin ennen. Nuorisolipun myynti kasvoi v. 2016 n. 30 %. Koulujen ja päiväkotien kalliita tilausajoja esim. uimahalli- ja kirjastokäynteihin on pystytty korvaamaan paikallisliikenteellä. Myös Mikkelissä kokemukset kokeilusta ovat olleet positiivisia.

Maksuttoman joukkoliikenteen potentiaalisia hyötyjä ovat kasvavat matkustajamäärät, lisääntyneet lipputulot sekä koulujen piha-alueiden rauhoittuminen, kun kouluun kuljettaminen yksityisautoilla vähentyy. Myös harrastuksiin kuljettaminen koulupäivän jälkeen vähentyy. Joukkoliikenteen tarjoaminen maksutta opettaa lapset ja nuoret paikallisliikenteen käyttöön, ja siten lisää halukkuutta jatkaa bussilla matkustusta peruskoulun jälkeenkin. Kokeilu voi myös vähentää ongelmia, joita aiheutuu koulukuljetuksiin oikeuttavien koulumatkojen määrittämisestä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Rovaniemi kokeilee paikallisliikenteen maksuttomuutta alle kouluikäisille sekä peruskoululaisille määrätyn ajanjakson ajan, esimerkiksi 2 vuotta. Asian valmistelussa konsultoidaan esimerkiksi Pieksämäen ja Mikkelin toiminnasta vastaavia virkamiehiä.

Anna Suomalainen            Miikka Keränen            Jorma Kuistio

+ noin 30 muiden ryhmien valtuutettua