Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät muut läsnäolijat

Vartionimen kaavassa ei ole kovinkaan paljon ihmeteltävää. Kaava mahdollistaa asumisen kauniissa jokivarsimaisemassa ja parhailla tonteilla aivan jokirannassakin. Kaavoitus on tehty asianmukaisesti siten, etteivät tontit kastu asiallisesti otetulla tulvariskillä kuin arviolta 100 vuoden välein. Toivottavasti ja ei ehkä niinkään usein, sillä ilmastonlämpenemisen vaikutus kevättulvien suuruuteen ei ole yksiselitteistä. Sadannan on ennustettu lisääntyvän, mikä lisäisi tulvariskiä. Toisaalta kuitenkin lyhenevät talvet vähentävät Kemijoen vesistössä kevättulvia aiheuttavan lumen määrää. Toivottavasti jälkimmäinen vaikutus on merkitykseltään sadannan lisääntymistä suurempi.

Kaavoittaja on toiminut Vartioniemessä niin kuin sen pitääkin. Mikään ei kuitenkaan estäisi ottamaan kaavoituksessa huomioon vielä suuremman kerran 250 vuodessa tapahtuvan tulvan riskiä. Kun kaupunginhallitus on aikanaan linjannut tuon harvinaisemman tulvan huomioitavaksi riskiksi, on Vartionimen kaava jälleen esimerkki, jossa kaupungin toiminta on ristiriitaista. Valtioneuvoston puolentoista viikon takainen päätös siitä, ettei Kemihaaraan voi rakentaa tekojärveä tulvasuojelun nimissä,  kaupungin linja siitä, että meidän olisi varauduttava kerran 250 vuodessa toistuviin suurtulviin sekä se, että kaavoitamme tontteja selkeästi tuon tulvarajan alapuolelle muodostaa kimurantin kokonaisuuden. Eikö se tarkoita ainakin moraalisesti ehkä myös juridisesti ajatellen sitä, että kaupunki on korvausvastuussa noiden tonttien ja kiinteistöjen kastuessa tai ainakin sitä, että kaupunki on velvoitettu omalla kustannuksellaan hoitamaan tulvasuojelun kaavoitettavalle alueelle jollain muulla tavoin? Vai olisiko meidän aika toimia kuten kaavoitusosasto ja kaikki muut tulvasuojelutyöryhmät Suomessa: Kaavoittajan valitseva riskitaso, kerran 100 vuodessa toteutuviin tulviin varautuminen. Muu linjakas vaihtoehto eli se, ettei tontteja kaavoitettaisi kuin kerran 250 vuodessa uhkaavan tulvan ulottumattomiin tuntuu lähinnä vitsiltä.

Tulvasuojelun lisäksi Vihreä valtuustoryhmä haluaa huomauttaa, ettei Vartioniemen kaavaa voida pitää kaupungin asutusta tiivistämään pyrkivän strategian mukaisena. Alueen asukkaiden liikkuminen töihin ja palveluiden piiriin on aina koulukuljetuksia myöten henkilöautojen varassa. Tämä aiheuttaa lisää päästöjä ja on siten myös ilmastonlämpenemisen torjuntaan pyrkivien toimien vastaista.

Lisäksi esitämme harkittavaksi kevyenliikenteenväylän jatkamista aina Oikaraisen kylään asti. Tämä kannustaisi ainakin sulan maan aikaan tekemään työmatka ja asiointi liikennettä pyöräillen kaupungin suuntaan.

Kun Vartioniemi on päätetty kaavoittaa, muilta osin Vihreä valtuustoryhmä pitää kaavaratkaisua hyvänä ja kiittää kaavoitusosastoa hienosta työstä.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta,

Jorma Kuistio