Arvoisat puheenjohtaja ja muut läsnäolijat

Minua hirvittää se, että Ounasvaarasta puhutaan käytännössä vain matkailun kehittämiskohteena. Kaupunkilaisten tarpeet Ounasvaaraan liittyen mainitaan ohimennen ikään kuin pakollisena mantrana. Kuitenkin pari vuotta sitten hyväksytyn osayleiskaavan käsittelyä edeltäneinä kuukausina saatiin erittäin selvä näyttö siitä, että Ounasvaara on hyvin suurelle joukolle rovaniemeläisiä erittäin tärkeä lähivirkistysalue. Tämän olisi suonut näkyvän laaditussa Kaupunkistrategiassa niin, että Ounasvaara nähtäisiin ensisijaisesti kaupunkilaisten vaarana ja vasta toissijaisesti matkailun ja matkailijoiden kohteena.

Kuukausi sitten tehdyssä valtuustosopimuksessa Ounasvaaran kehittämistä linjattiin seuraavasti: ” Toiseksi kehityskohteeksi nostetaan Ounasvaaran kehittäminen Santasportin alueen osalta.” Kaupungissa tehdään tietenkin paljon muutakin kuin sitä, mitä Kaupunkistrategiassa mainitaan. Kaupunkistrategia on kuitenkin se asiakirja, johon tulevien vuosien strategiset painopisteet valitaan ja johon ratkaisujen olisi nojattava, esitänkin siihen seuraavat valtuustosopimuksen kirjaimen ja hengen mukaiset muutokset käsittelyssä olevaan Kaupunkistrategiaan:

Kaupunkistrategian sivulla 3, kohtaan ” Keskeisimmät kaupungin elinvoimaisuutta vahvistavat strategiset valinnat” viides kohta muutetaan muotoon:

”Santa Sportin aluetta kehitetään liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymäksi ”

Liitteessä 5 s. 8 toiseksi viimeisen kappaleen kolmanneksi viimeinen lause muutetaan muotoon:

”Santa Sportin lähiympäristöön on kasvanut kansainvälinen liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymä.”

Liitteessä 6 s. 11 otsikko ja ensimmäisen kappaleen kaksi ensimmäistä virkettä muutetaan muotoon:

”Santa Sportin ympäristöä kehitetään liikunta-, hyvinvointi- ja matkailukeskittymäksi.

Santa Sportin ympärille kehittyy uudenlaista liikunta- ja hyvinvointimatkailua, joka kiinnos-taa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Santa Sportin ympäristöä kehitetään Olympic Training Center Rovaniemi -kärjellä ottaen huomioon alueelle tarvittavat monipuoliset virkistyspalvelut sekä kaupungin asukkaille että matkailijoille.”

Jorma Kuistio