Kiitos puheenjohtaja,

Hyvinvointikertomus on kattava, mutta yksi asia loistaa poissaoloaan. Ymmärrän hyvin, että raportin tekijät toimivat rajallisten resurssien ja tietynlaisen “poliittisen ohjauksen” puitteissa, mutta on silti mielestäni huutava vääryys, että kertomuksessa ei nosteta esille tiettyjä erityisryhmiä. Esimerkiksi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia ei ole kartoitettu. Sanaa “vähemmistö” ei mainita lainkaan.

Rakas valtuusto, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvan nuoren itsemurhariski on edelleen merkittävästi ikätovereitaan korkeampi. Hyvinvointi on meidän kaikkien asia, mutta jos emme puutu näihin rakenteellisiin, syrjiviin ja syrjäyttäviin ongelmiin, emme koskaan saavuta aitoa yhdenvertaisuutta. Meillä on tässä kaupungissa mittavia hyvinvointiongelmia ja -haasteita, mutta myös pienet ryhmät on osattava ottaa huomioon. Arjen hyvinvointi rakennetaan kunnissa, ja sen pitää kattaa myös ne yhteiskunnan heikoimmat.

Miikka Keränen