(Miikka Keränen, kannatti Jorma Kuistio)

Arvoisa puheenjohtaja ja muut läsnäolijat,

Talousarvio ja taloussuunnitelma puhuvat mielestäni hieman ristiriitaista kieltä. Toisaalta luotto esimerkiksi matkailun kasvuun tai niin sanottuun tehostamiseen ovat kovia, mutta toisaalta vääjäämätön kestävyysvaje uhkaa talouttamme. Kaupunginjohtajakin myöntää, että tulossa on taloudellisesti vaikeat kaksi vuotta.

Työkaluja talouden korjaamiseen ei kuitenkaan juuri anneta. Nimittäin ne investoinnit, joita nyt olemme yhdessä päättäneet tehdä, ovat monelta osin sellaisia, että ne olisivat pitänyt tehdä jo vuosia sitten. Otamme nyt velkaa, jotta voimme maksaa niin sanottua investointivelkaamme pois.

Me lupasimme kaikki vaaleissa, että teemme enemmän, teemme paremmin. Rohkeutta tehdä aidosti uusia investointeja ei silti talousarviossa juuri näy. Tulemmeko tekemään nämä päätökset vasta, kun on jo pakko? Ovatko esimerkiksi varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen, eriarvoisuuden ja syrjäyttämisen vähentäminen, ja työhyvinvoinnin lisääminen asioita, joihin rahat löytyvät vasta, kun kriisi on jo käsillä? Onko aidosti hyvinvoiva ja toimiva kaupunki uusi “homekoulu”, joka otetaan huomioon vasta, kun vuosikymmenten laiminlyönti on jo sairastuttanut kymmenet?

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020 nojaavat vahvasti siihen, että ihmiset ottavat enemmän vastuuta itsestään. Omavastuisuutta olisi se, että me maksaisimme nyt hieman enemmän veroja ja pitäisimme siten Rovaniemen talouden kestävämmällä pohjalla.

Mielestäni päätöksenteon tulee perustua tutkittuun tietoon ja tehtyihin selvityksiin. Siksi onkin perin outoa, että budjetin käsittelyssä ei ole ollut esillä mitään selvityksiä eri vaihtoehtojen vaikutuksista. Itselläni herää huoli, että eikö tällaisia ole edes tehty. Onko päätöksenteko todella niin poliittisesti latautunutta, että valittujen päätösten vaikutuksia ei edes selvitetä? Veroista ei olla edes keskusteltu.

Tästä syystä esitän, että talousarviossa kunnalle maksettavaa tuloveroa nostetaan 0,5 prosenttiyksikköä 21,5 prosenttiin.