Ryhmäpuheenvuoro Vihreä Liitto rp, § 51 Hallintosääntö 1.6.2017 / lisäykset ja muutokset (jatkopykälä)

Tämän valtuustokauden neljäs hallintosääntö hyväksyttiin maaliskuussa ja nyt olemme tekemässä siihen viimeisiä tarkennuksia. Koko uudistus on vienyt toista vuotta, mutta ehkä se on ollut tarpeellista hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Lopputulos on nimittäin selkeä ja selvästi aiempaa parempi.

Puuttumatta sen tarkemmin maaliskuussa hyväksyttyihin pykäliin haluamme nostaa esille sen, että hallintosäännöllä on haluttu lisätä valtuuston ja valtuutettujen osallisuutta päätöksenteossa. Tämä korostuu ehkä selvimmin siinä, että lautakuntien jäsenistä on jatkossa oltava vähintään puolet valtuutettuja. Me Vihreät emme pidä kehitystä ideaalina, sillä meidän mielestämme päätökseen tekoon osallistuvien joukon kaventaminen johtaa helposti myös näkemyksen kaventumiseen ja päätöksenteon lopputulosten heikkenemiseen. Meidän näkemyksemme paljon puhutun valtuuston ohjausvaikutuksen lisäämisen pitäisi tapahtua ryhmien sisäisen keskustelun ja tietojen vaihdon avulla. Nyt päätöksentekoon osallistuvien edustavuus vähenee.

Muutenkin meitä häiritsee ajatus siitä, että viisaus asuisi vain valittujen poliitikkojen päissä. Varsinaisesti hallintosääntöön liittymätön Rovaniemen Kehitys Oy:n uusi hallinto ja hallitus ovat esimerkki siitä, miten Rovaniemen kärkipoliitikot eivät luota muiden kuin itsensä osaamiseen. Aiemminhan hallituksessa ei istunut yhtään poliitikkoja ja kaupunginjohtaja piti huolta omistajaohjauksen toteutumisesta. Jatkossa Kehitys Oy:n kymmentä työntekijää ohjaakin jatkossa yhdeksän jäseninen hallitus, jossa poliitikkoja on enemmistö. Lisäksi omistajaohjauksesta vastaava konsernijaosto osallistuu omalta osaltaan noiden kymmenentyöntekijän johtamiseen. Huoh! Toiminta on lähinnä yritysten opastusta ja pienimuotoista tukea. Mikä on se lisäarvo, jota poliitikot tuohon toimintaan tuovat? Nyt riskinä on se, ettei hallituksessa vähemmistöön jääviksi yrittäjien edustajiksi löydy enää asiantuntevia osaajia.

Toinen esimerkki siitä, miten poliitikkojen sotkeutuminen kaikkeen mahdolliseen voi johtaa surullisiin lopputuloksiin, on kaupunginhallituksen pari viikkoa sitten tekemä päätös palauttaa Napapiirin uusi kaava. Kaava valmisteltiin 3 vuotta ja valmistelussa oli mukana n. 80 alueella toimivaa tai sinne toimintaansa suunnittelevaa yrittäjää. Kokouksia pidettiin kymmenittäin ja yrittäjät käyttivät satoja palkattomia työtunteja hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Sitten kaupunginhallitus, jonka jäseniä voi pitää kärkipoliitikkoinamme, päättää palauttaa asian vedoten joihinkin risteysjärjestelyihin. Tosiasia taitaa kuitenkin olla se, että pari hyvät päättäjäkontaktit omaavaa yrittäjää lobbasi hallituksen jäseniä omista itsekkäistä lähtökohdistaan ja sai päätöksenteon jumiutumaan. Tai näin ainakin monelta taholta kuultujen huhupuheitten mukaan pari yrittäjää on omahyväisesti ilmoittanut tapahtuneen.

Lisäksi asiaan on ehkä vaikuttanut myös se, että osalla hallituksen jäsenistä on jäänyt kaivelemaan strategisen kaavoituksen säilyminen omana itsenäisenä osana uutta organisaatiota. Halusiko kaupunginhallitus tällä tavalla viime metreillään näpäyttää strategista kaavoitusta ja meitä, sen säilyttämisen takana olleita poliitikkoja. Lopputulos on joka tapauksessa se, että osa Napapiirille toimintaa tai toimintansa laajentamista suunnitelleista yrityksistä on alkanut etsiä toimintaympäristöä muualta Lapista. Ja tuloksena on tietenkin myös se, että yrittäjien luottamus päätöksentekijöihin heikkenee entisestään. Linjakasta tämä tietenkin on, sillä helmikuussa EK:n tekemän barometrin mukaan luottamus on heikentynyt jo parin edellisenkin vuoden aikana.

Näillä esimerkeillä haluamme sanoa, että viisautta on myös luottamus muiden osaamiseen. On hyvin vaarallista, jos valta keskitetään vain pienen ryhmän käsiin ja hallintosääntömme ottaa askelia tähän vaaralliseen suuntaan.

Nyt tarkennettavista pykälistä haluamme nostaa esille palveluverkkoa koskevan kirjauksen. Maaliskuussa päätetty kirjaus oli kaupunginhallituksen kohdalla käytännössä nykyisen toimintatavan mukainen. Uusi ryhmäpuheenjohtajien kokouksessa yksimielisesti hyväksytyn kannan mukainen kirjaus on selkeämpi, konkreettisempi ja meidän mielestämme muutenkin hyvä. Valtuustoon on aivan turha tuoda palveluverkkoa koskevia yksittäisiä päätöksiä. Valtuusto voi ohjata palveluverkkoa koskevia ratkaisuja tekemällä jämäkät ja helposti tulkittavat verkkoa ja palveluiden järjestämistä koskevat periaatteet. Lautakunnat ovat oikea toimielin päättämään yksityiskohdista valtuuston antamien periaatteiden varassa.

Surkuhupaisaa tässä kaikessa on se, että teemme uudessa valtuustossa uuden hallintosäännön taas ensi vuonna. Tai siis teemme, jos maakuntahallintoa koskevat valtakunnan hallituksen suunnitelmat toteutuvat. Siinä yhteydessä toivomme, että harkitaan erillisenä kysymyksenä ja avoimin mielin myös nyt haudattua pormestarimallia.

Näillä sanoin Vihreä valtuustoryhmä toteaa olevansa Sanna Karhun tekemien muutosesitysten takana ja hyväksyy hallintosääntöön nyt tehtävät muutosesitykset.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio