Arvoisa puheenjohtaja, kunnioitettavat muut läsnäolijat

Käsittelyssämme on tiedoksi tuotu palveluverkkomme nykytilanne. Ensimmäinen ihmetyksen aihe on se, että tosiasiassa tiedoksi tuodaan vain koulutuslautakunnan alainen palveluverkko. Meillähän on ymmärtääkseni olemassa myös muita palveluita. Vai olenko ymmärtänyt jotain väärin? Esimerkiksi avokuntoutus palveluiden siirtäminen kohtuuttoman matkan päähän Ojanperälle olisi varsin mielenkiintoinen keskustelunaihe.

En tiedä, ehkä kaupunginhallitus on keskittynyt koululautakunnan verkkoon siksi, että se on herättänyt eniten keskustelua ja poliittisiakin intohimoja. Olemmehan valtuuston talousarviokokouksissa suorastaan kampittaneet koululautakunnan päätöksiä tekemällä päätöksen, ettei lautakunnan palveluverkkoon esittämiin muutoksiin myönnetä investointimäärärahoja. Lautakunnalle on voimassa olevan hallintosäännön mukaan delegoitu koulu- ja päiväkotiverkosta päättäminen.

Koulupalveluissa on ollut vähän samansuuntaisia ajatuksia kuin tuossa avokuntoutuspalveluiden siirrossa. Ylikylän ja Vennivaaran lapsia aiottiin kuljettaa Kairatielle taloudellisista syistä. Itse olen esittänyt sivistyspalveluiden johtaja Antti Lassilalle ajatusta uudesta Vaaranlammen koulusta uuden Isoaavantien yhteyden varteen, jolloin sitä voisivat hyödyntää myös kasvavan ja koulupaikkoja tarvitsevan Vennivaaran asukkaiden joukko lapsineen.

Lisäksi tähän koululautakunnan palveluverkkoon, sen valmisteluun ja siitä päättämiseen liittyy selkeitä intohimoja myös virkamiesten puolelta. Tämä kävi ilmi selvästi esimerkiksi Ylikylän alueen oppilaiden koulupaikasta ja koulusta päätettäessä. Virkamiehet esittivät pysyväksi ratkaisuksi oppilaiden kuljettamista Kairatielle Ylikylän koulun ohi. Kun lautakunta päätti yksimielisesti, ettei tähän suostuta, vaan että Ylikylään on rakennettava yhtenäinen peruskoulu, kaupunginjohtaja käytti kaupunginhallituksen otto-oikeutta ja vei asian hallitukseen. Niinpä vielä kaupunginhallituksenkin oli päätettävä samalla tavalla koulutuslautakunnan kanssa eli Ylikylään rakennettavasta yhtenäisestä peruskoulusta.

Kuvaavaa sille, miten vaikeaa virkamies organisaation on taipua poliittiseen tahtoon, löytyy tämän nykytilan selvityksen sivulta 31. Siellä olevasta Ylikylän koulua koskevasta kappaleesta ei ainakaan erityisopettajan ja KM:n koulutuksella saa selvää, ollaanko Ylikylään tekemässä 1. – 9. koulua vai ollaanko jossain palvelukeskuksen suljettujen ovien takana suunnittelemassa edelleen hylättyä Kairatien mallia.

Verkkoratkaisuista tulevaisuudessa päätettäessä, täällä valtuustossa tai lautakunnissa, virkamiesväelle on tehtävä kerrassaan selväksi, että päätökset tarkoittavat sitä, mitä on päätetty. Ylikylän koulua koskevasta kappaleesta nouseva epäilys virkamieskunnan kähminnästä ei todellakaan ole omiaan rakentamaan tänään valtuustoseminaarissa puhuttua luottamusta.

Vihreä Liiton valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio