Rovaniemen Vihreät ry.                                                TOIMINTASUUNNITELMA 2017             

 

Rovaniemen Vihreät ry. (RoiVi) toimii kunnallisjärjestönä Rovaniemellä.

Vaalit

Huhtikuussa pidetään kunnallisvaalit, joihin RoiVi asettaa ehdokkaita Rovaniemellä, Ranualla ja Posiolla. Ranualla ja Posiolla ei ole aiemmin ollut vihreitä ehdokkaita.

Edellisenä vuonna aloitettu ehdokashankinta tiivistyy helmikuun loppuun, jolloin jätetään ehdokaslistat. Rovaniemellä tavoitteena on 30 ehdokasta, joilla saavutettaisiin yli 8% kannatus ja neljä valtuutettua. Tämä takaisi laajat vaikuttamismahdollisuudet seuraavalla valtuustokaudella valtuustossa, hallituksessa sekä lautakunnissa.

Kampanjoinnissa noudatetaan aiemmin hyväksyttyä vaaliohjelmaa ja –budjettia. Käytännön vaalityön toteuttavat ehdokkaat tukiryhmineen. Yhdistys vuokraa Lordin-aukealta vaalimökin kolme päivää + kolme viikkoa. Vaalimökki toimii kampanjan tukikohtana. Ehdokkaat päättävät yhdessä vaalipaneeleihin osallistumisesta. Koulutusta järjestetään ehdokkaiden toivomuksesta.

Ehdokasmaksu peritään kattamaan kuluja vaalimainonnasta. Yhteiset mainokset laitetaan Lapin Kansaan ja UusiRovaniemi –lehteen. RoiVi painattaa vaalijulisteet ja flaijerit ehdokkaiden käyttöön sekä kustantaa kahvitarjoilun vaalimökille.

RoiVi järjestää vaalivalvojaiset ehdokkaille ja tukijoukoille.

Vaalien jälkeen puolueiden välisissä neuvotteluissa neuvottelijoina toimivat RoiVin puheenjohtaja, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä vaaleissa eniten ääniä saanut henkilö sekä varalta vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saanut henkilö. RoiVi noudattaa puolueen ohjeita paikkajaossa. Lopullisen päätöksen asiasta tekee RoiVin ja ehdokkaiden yhteinen kokous huhtikuussa.

Syksyllä valmistaudutaan maakuntavaaleihin, jotka pidetään tammikuussa 2018.

Jäsenet

RoiVilla on kolmisen kymmentä jäsentä. Jäsenmäärää pyritään kasvattamaan. Jäsenten ja valtuustoryhmän perinteinen saunailta järjestetään kaupungin edustussaunalla. Jäsenille tiedottaminen tapahtuu roivi-sähköpostilistalla sekä Facebookissa. Lapin Vihreät järjestää piiripäivät lappilaisille vihreille. RoiVilla on kaksi kokousta vuodessa; ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun asetetaan ehdokkaita vaaleihin. Tämän lisäksi RoiVin hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa. Jäsenet voivat osallistua Vihreiden puoluekokoukseen Tampereella 9.-11.6.2017.

RoiVi julkaisee nettisivuillaan Vihreän valtuustoryhmän puheenvuoroja. Yhteistyötä kehitetään kutsumalla jäseniä seuraamaan kiinnostavimpia valtuuston kokouksia ja pitämällä kokouksia ja tapaamisia kaupungintalolla. Valtuustoryhmän järjestämät yritysvierailut ovat avoimia jäsenille. Kannanottoja tehdään yhdessä valtuustoryhmän kanssa.

RoiVi tekee yhteistyötä LaVi ry:n (Lapin Vihreät) ja LaViNo ry:n (Lapin Vihreät Nuoret ja Opiskelijat) kanssa.

Talous

RoiVi pidättää luottamushenkilöiden kokouspalkkioista puolueveroa ja tilittää piirille oman osuuden ehdokassopimuksen mukaan. Jäsenet maksavat jäsenmaksut puolueelle, joka tilittää RoiVille 40%. Vaalien tulos voi muuttaa vuoden 2017 talousarviota. Tilikausien ylijäämiä voidaan käyttää RoiVin jäsenten maakuntavaali-kampanjointiin. Jäsenten osallistumista alueellisiin ja valtakunnallisiin puolueen tapahtumiin tuetaan.