Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut, hyvä muu yleisö

Käsittelyssä olevan kotouttamisohjelman tekemiseen on selvästi paneuduttu ja se näkyy hyvänä työn jälkenä. Ohjelma on harkitun ja mietityn oloinen. Vihreä valtuustoryhmä haluaakin kiittää sen tekemiseen osallistuneita, vaikkakin haluamme kiinnittää huomiota siihen, ettei ohjelmaa laatineeseen työryhmään tainnut kuulua yhtään ulkomaalaistaustaista jäsentä.

Se, mikä kiinnittää huomiota ohjelmassa esille tuoduissa tiedoissa on erilaisten kansallisuuksien ja kielien runsasluinen määrä kaupunginasukkaiden joukossa. Meillä on asukkaiden joukossa yli 1700 ulkomaalaistaustaista asukasta, jotka edustavat yli 90 eri kansallisuutta ja puhuvat yli 70 erilaista kieltä. Kun tilannetta vertaa 1980-luvun alkuun, jolloin kaupungissa asui vain noin 40 ulkomaalaistaustaista henkilöä, kaupunki on todellakin kansainvälistynyt.

Huomion arvoista on myös se, että pakolaistaustaisia kaupunkilaisia, joista julkisuudessa on aika-ajoin monenlaista parranpärinää, ei ole kuin noin 500 henkeä. Toisaalta viiden yleisimmän kansallisuuden joukossa näistä ulkomaalaistaustaisista henkilöistä ei ole kuin yksi kieliryhmä, jonka jäsenet edustavat pakolaistaustaista maantieteellistä aluetta. Eniten meillä on Euroopan alueelta ja Kiinasta tulleita ulkomaalaistaustaisia asukkaita.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu sellaisten urbaanien kaupunkiseutujen, jotka ovat suvaitsevaisia, menestyvän myös taloudellisesti parhaiten. Siksipä aktiivinen ja maahanmuuttajiin positiivisesti suhtautuva ilmapiiri Rovaniemellä tulee olla myös meidän tavoitteemme. Käsittelyssä oleva kotouttamisohjelma tukee vihreän valtuustoryhmän mielestä tätä tavoitetta ja niinpä vihreä valtuustoryhmä tukee esitetyn kotouttamisohjelman hyväksymistä.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio