Herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja virkamiehet sekä kunnioitettava lehteriväki

Meillä on vaaroja ja vaaroja. Juuri äsken käsittelimme Ounasvaaran yleiskaava, joka ikävä kyllä tuli hyväksytyksi laajasta vastustuksesta huolimatta. Nyt meillä puolestaan on käsittelyssä Syväsenvaaran asemakaavan muutosesitys, jota ei ymmärtääkseni ole vastustettu alueella asuvien asukkaiden taholta. Siksi siitä päättäminen on valtuutetulle huomattavasti helpompaa.

Rakentaminen tuonne Syväsenvaaran rinteeseen ei tule aiheuttamaan maisemallisia ongelmia, sillä kaupunkilaisia ajatellen vaaran pohjoisrinne on ns. ”pimeällä puolella”. Toisaalta Saarenkylän asukkaita ajatellen suurin osa vielä rakentamattomasta Syväsenvaarasta säilyy yhtenäisenä luontoympäristönä. Kaavoitettu alue ei pilko Syväsenvaaraa erillisiin saarekkeisiin. Toisaalta saarenkyläläisiä ajatellen metsäisiä vaaroja ja maastoa löytyy lähimaastosta muualtakin. Näistä johtuen Syväsenvaaran pohjoisrinteen rakentamista ei voi rinnastaa Ounasvaaran rakentamissuunnitelmiin.

Syväsenvaara sijaitsee maantieteellisesti erinomaisella paikalla Napapiirin ja kaupungin puolivälissä, lentokentän vieressä. Näin sieltä on helppoa liikkua pitkin nelostietä lähes kaikkiin matkailijoita kiinnostaviin kohteisiin, joita meillä on. Se on lisäksi niin lähellä Napapiiriä ja Joulupukkia, että pidemmässä perspektiivissä sen ja Napapiirin alueen väliselle alueella on rakennettavissa suorastaan mielikuvituksellinen määrä matkailijoita palvelevia majoituspalveluita ja ennen kaikkea ohjelmallisia aktiviteetteja. Välissä oleva maasto rakentamatonta ja metsätaloudellisesti ajatellen vähäarvoista.

Toivottavaa on, että niin nyt suunnitteilla oleva leirintäaluetoiminta kuin myös mökkirakentaminen tulee toteutumaan ja kannattamaan. Tämän edesauttamiseksi tulevissa kaavaratkaisuissa meidän tulee tehdä päätöksiä, jotka tukevat Syvasenvaaran Napapiirin alueen kehittymistä.

Vihreän valuustoryhmän puolesta, Jorma Kuistio