Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Puuttumatta nyt paria esimerkkiä lukuun ottamatta sen tarkemmin kaikkiin yksityiskohtiin, muutama huomio laajemmassa ja periaatteellisemmassa mielessä. Aiemmat puheenvuorojen pitäjät ovat nostaneet ansiokkaasti erilaisia yksittäisiä huolenaiheita sieltä esille.

Käsittelyssä oleva laaja hyvinvointikertomus sisältää valtavan määrän mielenkiintoista tietoa rovaniemeläisten voinnista, hyvin- ja pahoinvoinnista. Kertomukseen liitettyjä dioja ja taulukoita on yhteensä 86 sivua. Aineiston läpikahlaamisessa sieltä huomaa kummallisia ristiriitaisuuksia, joiden ymmärtäminen vaatisi syvempää perehtymistä asiaan. Esimerkkinä ristiriitaisia ajatuksia herättävistä mittaustuloksista voi nostaa vaikkapa II-asteen opiskelijoiden terveyteen liittyvät tulokset. Aineisto kertoo miten laittomien huumeiden kokeilu tai käyttö on lisääntynyt huomattavasti. Samaan aikaan päihdehuoltoa saaneiden 15 – 24 -vuotiaiden määrä on laskenut. Eikö meillä anneta hoitoa? Vai onko huumeidenkäyttö lisääntymässä voimakkaasti nimenomaan 15 – 18 -vuotiailla. Samoin se, että lastensuojelun kohdalla huostaanottojen kokonaismäärä on laskussa, mutta kiireellisten sijoitettujen lasten määrä hyvin voimakkaassa kasvussa, herättää ajattelemaan. Ei kai kyse ole siitä, että ongelma on kaatumassa päälle.

Hyvinvointikertomuksen suurimmaksi kompastuskiveksi arvioinnin osalta tahtookin tästä valtavasta informaation määrästä ja sen osin vaikeasti tulkittavista osioista johtuen tulevankin hieman nurinkurisesti jonkinlainen infoähky.

Aineistosta on vaikea saada kokonaiskäsitystä siitä, miten meillä rovaniemeläisillä menee. Tulevaisuudessa tämän välttämiseksi toivoisimme tulosten analysointia hieman pidemmälle. Sieltä luulisi löytyvän tilastomatemaattisella analysoinnilla erilaisia ns. faktoreita. Niillä olisi ehkä löydettävissä toisiinsa liittyviä ja siten toisiaan myös selittäviä tekijöitä laajasta materiaalista. Niiden perusteella olisi sitten löydettävissä paremmin myös niitä keinoja, joilla kaupunkilaisten hyvinvointia voitaisiin parantaa.

Toinen osuus tästä Laajasta hyvinvointikertomuksesta keskittyy tulevaisuuden visioihin. Tämäkin osuus on varsin laaja ja monenlaisia suunnitelmia tunnutaan tehdyn. Hyvä. Tavoitteissa ja etenkin mittareissa on sen sijaan selvästi parantamisen varaa. Suunnitelmasta löytyy monia esimerkkejä tästä. Hyvänä esimerkkinä tällaisista on tavoite esteettömän asuinympäristön luomisesta. Mittariksi on mietitty tapaa: ”Tavoitteen toteutuminen”.

Mittareiden selkeyden kautta näkyy mielestämme se, miten tavoite todellisuudessa on sisäistetty. Jos ei tiedetä, miten tavoitteen toteutuminen näkyy konkreettisti, ei tavoitettakaan ole todellisuudessa näkemyksemme mukaan loppuun asti mietitty.

Kaiken kaikkiaan Laaja hyvinvointikertomus antaa paljon monenlaista mielenkiintoista tietoa rovaniemeläisten hyvinvoinnista. Edellä esittämämme huomiota ovat evästyksenä seuraavan Laajan hyvinvointikertomuksen laadinnassa.

Haluaisin lisäksi valtuutettu Puuroselle hänen mielestäni sinänsä hyvästä puheenvuorostaan nostaa pari juttua. Ensinäkään saadun aineiston perusteella nuorisotyöttömyys ei ole noussut Rovaniemellä millään merkitykselliseksi pidettävällä määrällä. Ja toiseksi, olen vahvasti sitä mieltä, että ammattiopintoja tai miksei samalla tavalla lukio-opintojen keskeyttäminen kertoo kyllä myös nuorten hyvinvoinnista.

Vihreä valtuustoryhmä toteaa Laajan hyvinvointikertomuksen tiedoksi ja hyväksyy sen kaupunginhallituksen esittämässä muodossa.

Valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio