Ounaskosken yläasteen koulukiinteistö sijaitsee keskellä kaupunkia. Rakennuksessa on koulutoiminnan loppumisen jälkeen toiminut kaupunginteatteri ja Lapin musiikkiopisto, jotka kiinteistön puutteista huolimatta onnistuivat toimimaan tilassa Lappia -talon evakon ajan hyvin. Nyt kiinteistö on tyhjillään ja siten käyttäjää vailla.

Samaan aikaan keskustan alueelta on poistunut tai poistumassa käytöstä useita vapaan harrastekulttuurin toimijoiden tai ns. puoliammattimaisten kulttuuritoimijoiden käytössä olleita tiloja. Tällaisia ovat esimerkiksi jo purettu Työväentalo, toimijoista tyhjennetty Koskikadun – Kairatien kulman kiinteistö, toukokuussa purettava Valistustalo ja viimeisten uutisten mukaan myös vanhat rautatieläisten kiinteistöt. Kaikki nämä ovat olleet parhaillaan yhtäaikaisessa käytössä, eikä niille ole nyt oikein mitään yhtenäisempää, korvaavaa tilaa. Ei, päinvastoin, eri toimijoita on ajettu jopa vastakkain kilpailtaessa siitä, kuka saa vähäiset  jäljelle jääneet tilat omaan käyttöönsä. Esittävän taiteen harrastajia on työnnetty jonnekin raviradan liepeille, Suomen toiseksi suurin sirkuskoulu Taika-aika Eteläkeskukseen kalliisiin uusiin vuokratiloihin (mitenkähän käy lukukausimaksujen, nousevatko yli kipurajan), bänditiloja ei oikein ole missään jne.

Vapaan kulttuurin toimijoiden joukko Rovaniemellä on hyvin monipuolinen. Meillä on suuri joukko kuva- ja tekstiilitaiteilijoita, rikas bändikulttuuri, paljon erilaisia esittävää taidetta toteuttavia ryhmiä Ylioppilasteatterista ja Lentävästä porosta Rimpparemmiin ja balettiopistoon. Lisäksi kaupunkimme houkuttelee jo nyt lukuisia vierailevia taiteilijoita, joiden määrä todennäköisesti edelleen lisääntyisi, jos käytössä olisi helpommin saavutettavat ja edulliset esiintymistilat.

Monikerroksinen kulttuuri rakentuu alhaalta ylöspäin. Kulttuurikaupungiksi ei voi julistautua rakentamalla vain laitoskulttuurin monumentteja. Niitäkin tarvitaan, mutta ne eivät riitä. Kulttuurikaupungissa, jollaiseksi Rovaniemi haluaa itsensä miellettävän, on kulttuuritoiminnan vakaana pohjana monipuolinen harrastajien tai puoliammattilaisten vapaan kulttuurin toimijoiden joukko, joista myös ns. korkeakulttuuri ammentaa. Kulttuurikaupungissa kulttuuri myönteinen asenne läpäisee kaiken toiminnan.

Tutkittua tietoa on se, että kulttuurimyönteiset ja monikerroksista kulttuuria suosivat kaupungit menestyvät myös taloudellisesti verrokkikaupunkeja paremmin. Ne houkuttelevat paikkakunnalle luovia, innovatiivisia ihmisiä ei vain kulttuurialalta vaan myös muiden ammattiryhmien ihmisistä. Luovuus ja innovatiivisuus kumuloituu paikkakunnalle.

Tämä kaupunginvaltuusto hyväksyi äskettäin esisopimuksen Ammattikorkeakoulun myymisestä yliopistolle. Näin siksi, että halusimme mahdollisuuksien mukaan tukea yliopiston itsenäisyyttä. Hyvä niin. Päätöksentekijöinä meidän on syytä muistaa myös se, että Lapin yliopistossa on Helsingin ohella maamme toinen varsinainen taiteiden korkeimman asteen opetusta antava ja tutkimusta suorittava taiteiden tiedekunta. Meidän on siksi syytä osoittaa muillakin tavoin arvostavamme yliopiston ja tukea sen taiteiden tiedekunnan sijoittumista ja pysymistä Rovaniemellä. Olemme myös maakunnan pääkaupunki, jolla on velvollisuus toimia myös kaikkia lappilaisia ajatellen myös maakunnan kulttuurikaupunkina. Ja vielä, monipuolinen kulttuurielämä on omiaan rikastuttamaan myös matkailupalveluita ja kaupungin houkuttelevuutta matkailukohteena.

Maankäyttö ja rakennuslain 9½:n mukaan kaavamuutosten pohjalla on selvitettävä myös hankkeen kulttuuriset vaikutukset. Käsittelyssä olevan kaavan kohdalla näitä vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty ja siksi kaavamuutos on myös lain säädösten vastainen. Vaikutuksia arvioitaessa olisi tullut selvittää myös sen vaihtoehdon, että koulukiinteistö säilyy, mahdollisia myönteisiä kulttuurillisia vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

Ounaskosken yläasteen koulukiinteistö on vapaan kulttuurin toimijoita ajatellen erinomainen. Se sijaitsee keskellä kaupunkia ja on siten helposti saavutettavissa harrastajia ajatellen. Ja näin tietenkin myös yleisölle tapahtumia, näyttelyitä yms. silmällä pitäen. Se on tullut rakennuksena kulttuurin kuluttajille tutuksi teatterin ja musiikkiopiston evakkoajan myötä. Rakennus on tietääksemme perusrakenteeltaan terve ja siten kohtuu pienellä vaivalla otettavissa uudelleen käyttöön. Jos Rovaniemi haluaa jatkossa olla kulttuurimyönteinen kaupunki, kuten me edellytämme, vaihtoehtoiset tilaratkaisut vapaan kulttuurin tilaongelman ratkaisemiseksi ovat joko huonompia tai kalliimpia tahi todennäköisesti huonompia ja kalliimpia. Siksi esitämme asemakaavan palauttamista eli lähetetään se uudelleen valmisteltavaksi siten, että Ounaskosken yläasteen koulukiinteistö säilyy. Palautusta siksi, ettei kaavaehdotusten vaihtoehtojen joukossa ole ehdotusta, jossa koulun säilyessä tontille nro 11 osoitettaisiin täydennysrakentamismahdollisuutta, jota sitäkin vaihtoehtoa olisi varmasti syytä pohtia vielä kerran. Tätä tukee myös se, ettei kaavamuutoksen kulttuurisia vaikutuksia ole riittävästi selvitetty.

On selkeästi olemassa tilantarve ja tarpeen täyttävä tila. On suorastaan merkillistä, jos nämä kaksi eivät nyt kohtaisi.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio