Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muu yleisö.

Olemme kuulleet useampaan kertaan Kunta-asuntojen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Esiin ovat nousseet myös sen Rovaniemellä sijaitsevan tytäryhtiön, Rovatalojen vuokrataso, asukaskato, asuntokannan rakenne ja sen muutostarpeet ja -suunnitelmat.

Kunta-asunnot yhtiön vakavaraisuus kiinteistöyhtiöksi on varsin hyvä, n. 10 %. Yhtiön toimitusjohtaja on vakuuttanut, että taloudessa olleista ongelmista pahin olisi jo ohitettu. Velkamäärä on viimeisen vuoden aikana laskenut ja uusien lainojen korkotaso on laskenut. Yhtiö on tuottanut myös laskennallisesti voittoa. Tältä pohjalta tuntuikin siltä, että kaupunki voi olla takaamassa yhtiön uusittavaa lainaa.

Emoyhtiöön liittyen kiinnittää huomiota pari yksittäistä seikkaa. Ensinäkin henkilöstön määrää on vähennetty viidellä henkilöllä, mutta palkkakulut ovat nousseet lähes 12 %. Miksiköhän? Ja mitä ovat nuo 540.000 €:n satunnaiset erät? Jos se on kerrottu jossain vaiheessa, se on mennyt ainakin allekirjoittaneelta ohi.

Uudistettavien lainojen korko tulee olemaan merkittävästi vanhaa lainaa pienempi ja kaupungin kamreerilta Päkkilältä saadun tiedon mukaan tämä laina on tosiasiassa Kunta-asuntojen antamaa pääomalainaa Rovataloille. Näin ollen tuon uuden lainan pienemmän koron voi olettaa tai ainakin toivoa vaikuttavan vuokriin niin, että ne laskevat tai ehkäpä reaalimaailmassa ainakin niin, etteivät korotustarpeet ole yhtä suuret kuin muuten olisivat.

Kunta-asuntojen tulevaisuuden näkymistä Rovaniemellä jäi monikin asia painamaan mieltä. Ensimmäinen on tietenkin Rovatalojen asuntojen kehno vuokraustilanne. Kuutisen sataa asuntoa on tyhjillään ja pelättävissä on, että suunta jatkuu, sillä kaupunkiin nousee koko ajan muiden toimijoiden rakentamana uusia taloja. Ja miksei nousisi? Jos asiaa katsoo vuokra-asuntoa etsivän kaupunkilaisen kannalta, nämä nykyisten standardien mukaan rakennetut, oikean kokoiset, hintatasoltaankin kilpailukykyiset ja paremmilla paikoilla sijaitsevat yksityisten rakentamat asunnot ovat kilpailemassa Rovatalon ratkaisuiltaan vanhentuneiden, huonokuntoisten, liian isojen, kalliiden ja vähemmän houkuttelevilla paikoilla sijaitsevien asuntojen kanssa. Kun Rovatalojen tilannetta katsoo muiden rakentajien näkövinkkelistä, Rovataloissa on vielä 2500 asuntoa tyhjennettävänä. Rovatalot on petollisessa syöksykierteessä. Ja ratkaisut ovat epäilyttäviä. Tilannetta yritetään korjata erikoisella tavalla eli pienentämällä asuntokokoa sulkemalla osa huoneistosta pois käytöstä. Kun ei ole varaa saneerata kiinteistöjä nykyvaatimusten mukaisiksi, kun niitä ei voi syystä jos toisesta myydäkään ja purkaminenkin on liian kallista, suljetaan osa omaisuudesta markkinoiden ulkopuolelle. Ja silti iso osa kuluista jää tämänkin omaisuuden osalta olemaan. Kyllähän tuo kuulostaa äkkiseltään siltä tutulta jutulta talvella housuun laskemisesta. Eli ratkaisut tuntuvat ajan peluulta, mutta on se tyhjää parempi.

Kestävän kiinteistön pidon periaatteiden mukaisesti talot pitäisi saneerata nykykuntoon. Tosiasia on kuitenkin se, ettei tähän ole mitään mahdollisuuksia. Sellaisten pääomien kerääminen vaatisi jo ennestään korkeiden vuokrien korottamista tasolle, joka johtaisi loppujenkin asuntojen tyhjentämiseen. Meitä rovaniemeläisiä päättäjiä ajatellen tässä lainantakausasiassa olennaista onkin riskien arviointi: Onko pelottavana kummitteleva lopputulos vältettävissä vai onko tämä vain ajan peluuta? Niin tai näin, Rovataloissa asuvia kaupunkilaisia ajatellen lisäajan myöntäminen on ainoa mahdollisuus. Vastuunsa tuntevan päättäjän on kuitenkin aina ajateltava asiaa myös yksittäisten kuntalaisten näkökulmasta, tässä tapauksessa Rovatalojen asukkaiden näkökulmasta. Jos sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon osalta on tarve tehdä suuria linjanmuutoksia, ne on tehtävä harkiten, eikä mattoa alta vetäisten. Täytetakauksen hyväksymättä jättäminen olisi tällainen maton alta vetäisy. Siksipä

Vihreä valtuustoryhmä kannattaa kaupunginhallituksen esitystä.

Lisäksi haluan huomauttaa, että Vihreiden valtuustoryhmä ei ollut Rovatalojen myynnin puolesta – ryhmänä. Ryhmän äänet jakautuivat ko. äänestyksessä. Lisäksi on todettava, ettei ole olemassa vaihtoehtoista todellisuutta. Me emme voi tänä päivänä tietää, mikä olisi Rovatalojen tilanne, jos myyntiä KAS:lle ei olisi tehty. Se voisi olla nykyistä huonompikin.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta 18.3.2013 Jorma Kuistio