Herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Talousarvion osavuosikatsauksessa todetaan, miten erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä 4-5 miljoonaa euroa. Mikäli olemme itsellemme rehellisiä, tämähän oli tiedossa jo talousarviota tehdessä.

Samassa talousarvioasiakirjassa kirjattiin käytännössä ylös myös kaupungin työntekijöitä koskeva lomautusuhka. Tuota uhan piilukirvestä roikotettiin keväällä työntekijöiden yllä parin kuukauden ajan.

Sittemmin todettiin ja päätettiin muuttaa kyseistä talousarvioin kohtaa niin, että lomautusuhka poistettiin. Valtuustoinfossa saimme tietää, miten työntekijöiden hyvinvointia indikoiva sairaspäivien määrä on ollut nousussa.

Voi vain kysyä, miten tällaisilla epärehellisillä talousarviokirjauksilla ja erikoissairaanhoitoa koskevilla puutteellisilla määrärahoilla on aiheutettu noiden päivien lisääntymistä. Onneksi meille tänään jaetussa

talousarvioluonnoksessa ei ole lomautusuhkia koskevia kirjauksia. Ja erikoissairaanhoitoa koskeva menoarviokin vaikuttaa nyt oikean suuntaisena. Sitä, mistä kate tuohon on löytynyt, täytyy tietenkin selvittää luonnoksen tarkemmassa luvussa.

Muilta osin osavuosikatsaus on tuttua luettavaa viime vuosilta: Kaupungin oma toiminta on pysynyt virhemarginaali huomioiden talousarviossa. Kiitos siitä toimialajohtajille ja muille esimiehille sekä ennen kaikkea kaupungin työntekijöille.

Vihreän Liiton valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio