Arvoisa puheenjohtaja ja yleisö, hyvät valtuutetut ja virkamiehet

Ihanne tilanne olisi se, että kaupunki ja Rovala pääsisivät sopimukseen yhteisestä Oy Kansalaisopisto Ab:stä, joka tuntuu nyt tökkivän

On vaikea uskoa, että tämä olisi yhtä vaikea rasti kuin ammattikorkeakoulun myyminen Yliopistolle ja sen kanssa käyty kaplakka Kemin kanssa. Siinäkin päästiin maaliin. Tuon sopimuksen sovelluksena esitinkin ryhmäpuheenjohtajien palaverissa ajatuksen hallituksen puheenjohtajuuden tarjoamisesta Rovalalle, josko tuo riittäisi heille, vaikka kaupunki olisikin enemmistöosakas perustettavassa yhtiössä. Kuten kaikki tiedämme, puheenjohtajalla on merkittävä asema hallitustyöskentelyssä ja sen valmistelussa.

Yksiselitteisenä tavoitteena on joka tapauksessa oltava yksi kansalaisopistopalveluita tarjoava organisaatio. Jos yhteisen yhtiön perustaminen ei onnistu, toissijaisena vaihtoehtona on näkemyksemme mukaan kansalaisopistopalveluiden siirtäminen Rovalalle. Tässä vaihtoehdossa työlääksi ja vaikeaksi tulee varmasti kansalaisopistopalveluiden turvaaminen kaupungin haja-asutusalueella. Tämä vaatii erittäin selkeää ja sitovaa sopimusta tästä Rovalan kanssa. Enkä itse asiassa näe minään mörkönä myöskään sitä, että markkinoille tulisi muita kilpailijoita. Terve kilpailu ei ole pahasta ja jos joku kansalaisopisto palveluiden tarjoaja haluaa tarjota laadukkaita palveluita kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan, mitäs pahaa siinä oikein olisi?

Sitä olen ihmetellyt erilaisissa palavereissa ja käytävä keskusteluissa, että Rovalan sitoutumista näihin kylien palveluiden turvaamiseen kohtaan, on esitetty niin paljon epäluuloja. Rovala on tuottanut Rovaniemellä kansalaisopistopaveluita vuosikymmenten ajan ja toiminut tiiviissä yhteistyössä niiden tuottamisessa kaupungin kanssa. Sen historia on, kuten Reijo Sulasalmi tuossa aiemmin totesi, huomattavasti kaupungin oman kansalaisopiston toimintaa pidempi. Osaamista ja sitoutumista taatusti riittää.

Mutta, kuten jo sanoin, pidämme ensisijaisena tavoitteena yhteisen, yhteisymmärryksessä perustettavaa Oy Kansalaisopisto Ab:tä. Uskomme, että hyvällä neuvottelulla tähän tullaan pääsemään.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio