Tämä on vaikea asia. Vihreä valtuustoryhmä on muiden lailla samaa mieltä siitä, ettei Lapin yliopiston itsenäisyys saisi vaarantua ja olemme halukkaita puolustamaan sitä. Lapin yliopisto uskoo, että sen ja Lapin ammattikorkeakoulun yhdistäminen esitetyllä omistusjärjestelyllä tukee yliopiston säilymistä itsenäisenä. Takana on ajatus siitä, että yhdistämisen tuloksena syntyy kooltaan niin suuri yksikkö ja kehittämistyöllä niin toimiva kokonaisuus, että nämä kaksi seikkaa riittävät säilyttämään tuon yliopiston itsenäisyyden.

Ongelmalliseksi asian tekee se, ettei tästä ole olemassa mitään lupauksia tai takeita. Nykyinen hallitus on ajamassa keskittävää korkeakoulupolitiikkaa. Vaikkei se ehkä olekaan tekemässä operatiivisia päätöksiä yhdistämisten suhteen, se on kuitenkin näyttämässä tuolle tielle osoittavaa suuntaa. Tähän viittaa osaltaan myös se, että korkeakoulujen rahoitusta leikataan muun koulutuksen rahoituksen leikkauksen ohella. Se vaikuttaa tai sanotaanko työntää omalta osaltaan yksiköiden vähentämisen suuntaan. Muutenkin kuuluu kaikenlaisia tämän suuntaisia puheita.

Seuraavista hallituksista ja niiden linjauksien varaan laskemisesta ei uskalla sanoa mitään. On pelottavaa, että tämä hallitus, jossa on kuitenkin suurimpana maakuntien puolueena tunnettu keskusta, vetää tällaiseen suuntaan. Mitenkähän sitten muilla koalitioilla? Enkä kohdista tätä yhteenkään puolueeseen enempää kuin omaani. Tämä on puolueet sisältä jakava asia. Ja jakaahan tämä asia vähän muutakin.

Vaikeata tämä on ennen kaikkea siksi, että kemi-torniolaisilla on niin voimakas, kielteinen ja suorastaan pelokas asenne meitä rovaniemeläisiä kohtaan. Tästä johtuen asian rationaalinen käsittely ei ole ollut mahdollista. Epäluulonhan tulisi kohdistua yliopistoon ja sen päättäjiin, ei meihin rovaniemeläisiin. Meillähän ei tule olemaan amk:n myynnin jälkeen osaa eikä arpaa amk:ta koskeviin päätöksiin. Toisin kuin nyt, sillä nythän meillä suurimpana omistajana on suurin päätäntävalta ja ennen kaikkea siksi, että myös koulutuskuntayhtymän osakkeet ovat tosiasia laskettavissa meidän pottiimme.

Ja ehkä tuo epäluulo ainakin amk:n puolella sinne kohdistuukin. Kemin ja Tornion päättäjistä en tiedä. Olen kuitenkin kuullut amk:laisten pelkäävän sitä, että yliopisto tekee erilaisia pieniä siirtoja, joilla amk:iin hakevista parhaat saataisiin suuntaamaan yliopistoon amk:in sijaan. Omiin korviini ne kuulostivat enemmän salaliittoteorioilta, mutta jäi tuo kuitenkin mietityttämään.

Mutta palaan vähän taaksepäin. Olemme ryhmässämme kaikki sitä mieltä, että Rovaniemenkin etu on itsenäinen yliopisto. Sen itsenäisyyden eteen on tehtävä töitä ja meillä ei ole kompetenssia kyseenalaistaa yliopiston arviota siitä, että amkin siirtyminen yliopiston yhteyteen edesauttaisi Lapin yliopiston itsenäisyyden säilymistä. Toivomme, ettei yliopisto laske vain suuruuden ekonomian varaan, vaan rakentaa tulevaisuudessa amkilaisten kanssa toimivan, yhteisiä innovaatioita tuottavan ja opiskelijoita hyödyntävän kehittämiskulttuurin. Se tukee meidän näkemyksemme mukaan itsenäistä yliopistoa vielä paremmin. Emme usko, että lounaislappilaisten asenne asiassa muuttuu miksikään kahdessa kuukaudessa, tuskin kahdessa vuodessakaan. Ei, päinvastoin, pelkäämme, että vaarana on vastakkain asettelun kärjistyminen.

Emme siksi koe tarpeelliseksi tai hyödylliseksi lykätä asiasta päättämistä. Asian ratkaiseminen voi sen sijaan olla lähtölaukaus todelliselle kehittämiselle ja vaikka sitä seuraisikin jonkinlainen amkilaisten suruaika, olisi tuo suruaika edessä joka tapauksessa. Käsityksemme mukaan kaikki valtuustoryhmät ovat sitä mieltä, että yliopiston ja amk yhteen liittäminen kannattaa Rovaniemen etua silmällä pitäen tehdä. Käsityksemme on, että tämä osakekauppa tehdään, jos ei nyt, niin viimeistään huhtikuussa. Me emme usko jahkailulla voitettavan mitään. Ryhmäkuriahan meillä ei ole, mutta ainakin enemmistö ryhmästämme on esitetyn esisopimuksen hyväksymisen takana. Tuemme esitystä mahdollisen myyntisaamisen rahastoimisen selvittämisestä, mutta huomautamme, että mahdollinen päätös mahdollisten myyntisaamisten rahastoimisesta tehdään, jos tehdään, myöhemmin.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio