Käsittelyssä oleva Vaaralan asemakaava on surullinen esimerkki Rovaniemen kaupungin tarkoitushakuisesta ja linjattomasta toiminnasta. Päätöksiä ei tehdä kestävältä pohjalta. Ei, päätöksiä tehdään sen mukaan, mitä jonkun yksittäisen päätettävän asian kohdalla milloinkin haetaan.

Rovaniemen kaupunki on Kemijoen tulvatyöryhmässä ajanut alusta alkaen Vuotoksen alueelle rakennettavaa tekoallasta. Itse asiassa kaupunginhallitus päätti jo ennen tulvatyöryhmän työn alkamista, että ko. tekoallas on kaupungin tavoitteena. Näin siis jo ennen kuin tulvasuojelun keinoja ja vaihtoehtoja oli edes alettu selvittää.

Tekoaltaan rakentaminen on ollut alusta alkaen kaupungin todellinen tavoite. Kysyä voi tietenkin miksi? Miksi tuo allas olisi Rovaniemelle niin tärkeä? Ymmärrän kyllä, että joku voi jollain merkillisillä perusteilla kannattaa Vuotoksen tekoaltaan rakentamista, mutta luottamustehtävissä toimielinten jäsenten soisi ymmärtävän, että tarkoitus on toimia tällaisissa asioissa kaupungin edun valvojana.

Tekoaltaan rakentamishaaveissa ongelmaksi muodostui se, että kaikkialla muualla Suomessa kriteeriksi asetettua 1/100 a toistuvaa tulvaa ei millään muotoa voinut pitää perusteena tekoaltaan rakentamiselle. Niinpä Kemijoen tulvatyöryhmä asiantuntijajäsenensä näkemyksen vastaisesti asetti tavoitteeksi spekulatiivisen 1/250 a toistuvan erittäin harvinaisen tulvan. Sivumennen sanoen, tuollaisen tulvan toteutuminen on ilmatieteenlaitoksen uusimpien ennusteiden mukaan hyvin, hyvin epätodennäköistä, sillä lumipeitteen massan ennustetaan vähenevän tulevaisuudessa 40 – 70 %. Mutta tuollaisen spekulatiivisen tulvan torjumisella voisi perustella vaikka Vuotokseen altaan. Tai siis nimenomaan sen, sillä muita vaihtoehtojahan ei kaupunkimme hallituksen mielestä tarvitse edes tutkia.

Miten tämä nyt sitten liittyy käsiteltävänä olevaan Vaaralan asemakaavaan? Tässä tulemme varsinaiseen päätöksenteon Kuusiselkään. Kaupungin etu on pitää Rovaniemi kaikilla tavoilla houkuttelevana asuinpaikkana. Tähän voidaan vaikuttaa mm. sillä, että tarjolla on hyviä, rakentajia kiinnostavia tontteja. Ja mikäs se suomalaisesta olisi parempaa kuin oma koti, kaupungissa ja veden rannalla. Niinpä tämän mahdollistamiseksi kaavoituksessa ei voida lähteä 1/250 a laskennallisesti toistuvasta tulvasta: rakennettavissa olevat alueet eivät olisi enää houkuttelevalla etäisyydellä rannasta. Mutta mikäpäs siinä, eihän kaupunginhallituksen kaavoituslinjauksilla tarvitse olla mitään yhteyttä kaupunginhallituksen asettamien tulvasuojelun linjausten kanssa.

Vaihtoehtohan olisi ollut se, että kaupunginhallitus olisi asettanut tulvasuojelutyöryhmän tavoitteeksi saman 1/100 a tulvaan varautumisen kuin on kaavoituksen lähtökohtana. Siis se, että kaupunginhallitus olisi asettanut riskirajan siihen, mihin se kaikkialla muualla Suomessa, mm. Kokemäenjoella, jossa taloudelliset riskit suurtulvan sattuessa ovat Kemijokea selkeästi suuremmat, on asetettu. Mutta ei, kaupunginhallituksen tavoite on tekoaltaan rakentaminen Vuotokseen ja tarkoitus pyhittää keinot.

Toimintaa voisi verrata vaikka siihen, että kaupunki tekee linjaratkaisun, joka määrä korkeimman rakennuskorkeuden keskusta-alueelle. Sitten joku suuri hotelliketju esittää rakennushankkeen, jossa rakennettava hotelli olisi huomattavasti tuota määrättyä korkeutta suurempi. Koska kaupunki haluaa tuon yksittäisen hankkeen toteutuvan, päätetään, ettei tuota ylintä rakennuskorkeutta noudateta tämän hankkeen kohdalla ja tehdään yleisestä kaavoituksesta poikkeava kaavamuutos. Voin kyllä tällä kokemuksella uskoa, että noin saatettaisiin tehdä.

Ei, eihän vasemman käden pidä tietää, mitä oikea tekee. Vai pitäisikö sittenkin? Kysymyshän pitäisi asettaa seuraavasti: Jos kaupunginhallituksen mielestä tulvasuojelussa on varauduttava 1/250 a tulvaan ja Vuotokseen ei rakenneta allasta, mitä kaupunki tekee esim. tässä Vaaralan asemakaavassa tuollaisen tulvariskin alueelle rakennettavien talojen suojelemiseksi? Mikä on kaupungin vastuu, jos talot kastuvat? Kiinteistön omistajat voivat kenties vastuukysymyksissä vedota siihen, että kaupunki on tulvasuojelussa vaatinut varautumista 1/250 a tulviin.

Näillä saatesanoilla Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn kaavaratkaisun.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta Jorma Kuistio