Rovaniemen Vihreät asettivat ensimmäiset kuntavaaliehdokkaat. Kaupunginvaltuuston nykyiset jäsenet Rovaniemen Vihreiden puheenjohtaja, kokki Sari Hänninen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja, erityisluokanopettaja Jorma Kuistio pyrkivät valtuustoon myös vuoden 2017 vaaleissa. Rovaniemen Vihreät pyrkii saamaan vaaleihin mahdollisimman täyden listan ja ottaa mielellään vastaan ehdokkuudesta kiinnostuneiden yhteydenottoja. Yhdistys tavoittelee kannatusta, joka oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenyyteen.

Vihreät vastustavat sitä vaihtoehtoa, että kaupungin työntekijät lomautettaisiin erikoissairaanhoidossa tehtyjen talousarvion ylitysten johdosta. Talousarviosta marraskuussa päätettäessä kaupunginvaltuusto päätti keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten äänin, että ” Jos taloussuunnitelma ei toteudu, yhteistoimintalain mukaisesti käynnistetään yhteistyö henkilöstö-järjestöjen kanssa tavoitteena 2 miljoonan euron säästö henkilöstömenoissa”. Käytännössä päätös tarkoittaa mahdollisesti n. kahden viikon mittaista työntekijöiden lomautusta. Jo tuolloin Vihreä valtuustoryhmä jätti siitä eriävän mielipiteensä. Valtuuston tulisi kuntalain 65 § säädösten mukaan hyväksyä talousarvio, jossa osoitetaan tulot kaupunkilaisten tarvitsemien palveluiden tuottamiseen. Rovaniemellä päätettiin tämän sijaan, että palvelut on sopeutettava menoihin.

Kaupungin omilla työntekijöillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa erikoissairaanhoidon potilasmääriin ja menoihin. He voivat vaikuttaa vain omien toimialojensa talouteen ja tehneetkin sen kiitettävästi. Lomautus tarkoittaisi kaupunkilaisten palveluiden leikkausta. Jos tällainen ei nyt juuri lainvastaista ole, on se joka tapauksessa moraalitonta.