1 Kokouksen avaus

 

2 Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa.

 

3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillisesti koollekutsuttu, kun kokouskutsu on lähtenyt jäsenille postilla tai sähköpostilla seitsemää vuorokautta ennen kokousta.

 

4 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

 

5 Toimintakertomus 2015

Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2015.

 

6 Tilinpäätös 2015

Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2015.

 

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen, toiminnantarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen

Vahvistetaan tilinpäätös, käsitellään toiminnantarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

 

8 Hallituksen jäsenten määrä ja jäsenen/jäsenten valinta

Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallitukseen uusi jäsen/uusia jäseniä.

 

9 Puoluekokousedustajien ja heidän varahenkilöiden valinta

Puoluekokous pidetään Lahdessa 21.-22.5. RoiVilla on siellä kaksi paikkaa. Valitaan yhdistyksen äänivaltaiset edustajat puoluekokoukseen. Valitaan heille tarpeellinen määrä varahenkilöitä.

 

10 Valitaan edustajat Lapin vihreiden kevätkokoukseen

Rovaniemen Vihreät on Lapin vihreiden jäsenjärjestö. LaVin kevätkokous pidetään lauantaina 14.5., paikka ilmoitetaan myöhemmin. RoiVilla on kokouksessa kolme paikkaa. Valitaan kokousedustajat LaVin kevätkokoukseen ja heille tarpeellinen määrä varahenkilöitä.

 

11 Ehdokkaiden asettaminen kunnallisvaaleihin vuonna 2017

Asetetaan RoiVin ensimmäiset ehdokkaat kunnallisvaaleihin, jotka pidetään 9.4.2017.

 

12 Kokouksen päättäminen

 

Hallitus