Rovaniemen Vihreät pitivät syyskokouksensa, joka keskittyi sääntömääräisiin asioihin eli toimihenkilöiden valintaan ja vuoden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymiseen. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin kaupunginvaltuutettu Sari Hänninen. Muiksi hallituksenjäseniksi tulivat valituksi Tenka Issakainen, Jorma Kuistio, Eve Orhanli, Tarja Suopajärvi ja Marjaana Vuontisjärvi, joista Tarja Suopajärvi toimii taloudenhoitaja-sihteerinä ja Jorma Kuistio tiedotusvastaavana.

Toimintasuunnitelma painottaa ennen kaikkea kaupunkilaisten kanssa käytävää kaksisuuntaista vuorovaikutteista keskustelua kaupungin kehittämisestä. Kaupunkilaiset on saatava aiempaa paremmin ja valmistelun varhaisemmassa vaiheessa aktivoitua jatkuvaan keskusteluun esimerkiksi kaavoitukseen ja kouluasioihin liittyen. Rovaniemen Vihreiden mielestä tässä on epäonnistuttu ja siksi päätöksenteko törmää liian usein hidasteisiin ja esteisiin joko kaupungin omassa päätöksenteossa tai valitusviranomaisissa. Yhdistyksen tavoitteena on pitää Rovaniemi ennen kaikkea asukkaiden kaupunkina.

Toimintasuunnitelmassa on huomioitu keväällä 2017 pidettävät kuntavaalit. Yhdistys etsii vaaleihin ehdokkaita ja aktivoi jäseniään muutenkin vaalityöhön. Ehdokastilanne on positiivinen, sillä jo nyt yhdistyksellä on asettaa vaaleihin myös uusia ehdokkaita. Yhdistys varautuu myös siihen, että kuntavaalien 2017 yhteydessä pidettäisiin maakuntavaalit, jolloin yhdistys tulee asettamaan Rovaniemeltä ehdokkaita myös noihin vaaleihin. Yhdistyksen taloustilanne on vakaa ja määrärahat riittävät hyvin yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen.