Lapin Kansan pääkirjoituksessa (27.2.2013) otettiin kantaa turpeen käyttöön energian tuotannossa. Kirjoituksessa jatkettiin sitä totuudenvastaisen väitteen levittämistä, jonka mukaan kivihiili olisi hiilidioksidipäästöiltään turvetta vahingollisempaa. Tämähän ei ole totta ja ihmetyttää, miksi Lapin Kansan kaltainen laatujournalismiin pyrkivä sanomalehti ei vaivaudu tarkistamaan faktoja. Se on hyvin yksinkertaista: jos kirjoittaa internetissä hakukoneeseen ”turpeen ja kivihiilen hiilidioksidipäästöt”, löytää hyviä, riippumattomiakin lähteitä.

Turpeen hiilidioksidipäästöt ovat poltettaessa reilut 10 % korkeammat kuin kivihiilen ja elinkaariajattelunkin mukaan kivihiiltä korkeammat.
Kivihiilen käyttöä energiantuotannossa verotetaan edelleen yli kaksi kertaa niin paljon kuin turpeen käyttöä. Eli Suomessa suositaan selvästi turpeen käyttöä. Verotuspäätösten ja turpeen nostossa olleiden ongelmien lisäksi kivihiilen käytön kasvua on lisännyt myös se, että kivihiilen hinta on laskenut vuoden 2012 aikana. Tämähän taas johtuu paljolti siitä, että kivihiilen käyttö Yhdysvalloissa on vähentynyt liuskeöljyn käytön lisääntymisen myötä.

En missään nimessä toivo kivihiilen käytön lisäämistä suomalaisessa energiantuotannossa. Päinvastoin, toivon sen vähenevän. Mutta samanaikaisesti toivon myös turpeen käytön vähenevän. Se on kasvihuonepäästöjä ajatellen lähes huonoin vaihtoehto. Lisäksi sen tuotanto aiheuttaa suuria ympäristöhaittoja suo- ja vesiluonnolle. Se, että turvetta tuotetaan Suomessa ja se, että se työllistää suomalaisia, ei tee sen käytöstä kannatettavaa, saati sitten ympäristöystävällistä. Sen sijaan meillä on olemassa kotimainen, ympäristöystävällinen, työllistävä ja runsas energianlähde: puuhake. Siltä osin olen pääkirjoituksen kirjoittajan kanssa samaa mieltä, että ilmastotavoitteiden kannalta puuhakkeen energiakäytön tukien leikkaus on suuri vahinko.

Jorma Kuistio
kaupunginvaltuutettu (vihr.)
Rovaniemi